Református Székely-Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy, 1941

. O(pOZ.. ÉRDÉLYl REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLE r. MAROSVÁSÁRHELYI TANKERÜLET. á SEPSISZENTGYÖRGYI REF. SZÉKELY MIKÖ-KOLLEGIUM GIMNÁZIUMÁNAK És POLGÁRI LEÁNYISKOLÁJÁNAK ÉVKÖNYVE AZ 1941-42. TANÉVRŐL. FENNÁLÁSÁNAK 83-IK ÉVÉRŐL. KÖZZÉTESZI: DEMETER BÉLA A KOLLEGIUM REKTORA ÉS A GIMNÁZIUM IGAZGATÓJA. SEPS1SZENTGYÖRGY 1942. KIADTA AZ ISKOLA IGAZGATÓSÁGA

Next

/
Thumbnails
Contents