Református Székely-Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy, 1912

A SEPSISZENTGYÖRGYI REFORMÁTUS SZÉKELY MIKÓ-KOLLÉG1UM ÖTVENNEGYEDIK ÉVI ÉRTESÍTŐIÉ 1912—1913. Az elöljáróság megbízásából SZERKESZTETTE :: PÉTERMÓZES :: IGAZGATÓ-TANÁR. JÓKAI-NYOMDA R.-TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA SEPSISZENTGYÖRGYÖN' ===== 1913.

Next

/
Thumbnails
Contents