Református Székely-Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy, 1909

A SEPSISZENTGYÖRGYI REFORMÁTUS SZÉKELYMIKÓ-KOLLÉGIUM ÖTVENEGYEDÉ ÉVI ÉRTESÍTŐIÉ 1909—1910. Az elöljáróság megbízásából SZERKESZTETTE : PÉTER MÓZES : I0AZ6ATÓ-TANÁR. SEPSISZENTGYÖRGY JÓKAI-NYOMDA R.-T. KÖNYVNYOMDÁJA 1910 VI. w

Next

/
Thumbnails
Contents