Református Székely-Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy, 1904

■V" SEPSISZENTGYÖRGYI nimíAiim segélyezett ev. ref. SZÉKELY MIKO-KOLLÉQIÜM * értesítője AZ 1904—1905. ISKOLAI ÉVRŐL. # AZ ELÖLJÁRÓSÁG MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTETTE PÉTER MÓZES IGAZGATÓ-TANÁR. SEPSISZENTGYORGY IÓKAI-NYOMDA-RÉSZVÉNYTÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA 1905.

Next

/
Thumbnails
Contents