Református Székely-Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy, 1901

—'— " AZ ELÖLJÁRÓSÁG MEGBÍZÁSÁBÓL IGAZGATÓ. SEPSI-SZENT-G YÖRGY JÓKAI-NYOMDA-RÉSZV.-TÁRS. 1902. SEPSISZEN T.G YORGYI ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT EVANG. REFORM. SZÉKELJ 4ll({0 KOLLEGIUM / í ÉRTESÍTŐJE AZ 1901—902 /iSK ÓLAI ÉVRŐL.

Next

/
Thumbnails
Contents