Református Székely-Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy, 1899

A SEPSISZENTGYÖRGYI ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT EVANG. REFORM. SZÉKELY MIKO-KOLLEGIUM ÉRTESÍTŐJE 1899—1900. ISKOLAI ÉVRŐL. AZ ELÖLJÁRÓSÁG MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTETTE PAP LAJOS IGAZGATÓ. SEPSI-SZENT-GYÖRGY J ÓKAI-NY OMD A-RÉSZ VÉN Y-TÁRSULAT 1900.

Next

/
Thumbnails
Contents