Református Székely-Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy, 1897

•K* *ä 4<» -K * -KI -K 3 ■K i ■Kg-Kg K* SZEKElíIIÖKOLlEGlDI értesítője AZ 1897—98. ISKOLAI ÉVRŐL AZ ELÖLJÁRÓSÁG MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTETTE PAP LAJOS 1HAZOATÓ. SEPSI-SZ ENTG Y O RG Y JÓKAI-NY OMDA-RÉSZV.-TÁRSULAT i8g8.

Next

/
Thumbnails
Contents