Református Székely-Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy, 1896

-E 'ZO'h SEPSISZENTGYÖRGYI ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT EYANG. REFilRM. SZÉKELY-M1KÚ-K0LLEGIDI ÉRTESÍTŐJE AZ 1896-97 ISKOLAI ÉVRŐL. * AZ ELÖLJÁRÓSÁG MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTETTE PAP LAJOS H. IGAZGATÓ. SEPSI-SZENTG Y ORG Y J ÓKAI-NY OMDA-RÉSZV.-TÁRSULAT 1897. ; *5 • •'S».a«.D» 5'»a».c • c>* c* a« 5#íí*!í*!;#h*S te ti t at smc#iléíW'í|S#iíír'iíiÍ.RWa

Next

/
Thumbnails
Contents