Református Székely-Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy, 1895

AZ ELÖLJÁRÓSÁG MEGBÍZÁSÁBÓL ^ S-» c • y •—) 7~^i J f'-' Cy S/.IÍKICES^TBT'rU : $ jV Dr- Székely HkIndégúz “ _ leAzuATó. I " . Js* *?<?*■' f > SEPSI-SZ ENTG YÖ R G Y" JÓKAI-MYO^DA-RÉSZV.-TÁRSULAT 1896. C ■IIIJ IUI» «»III IIIUI11111 m n 11 jTiTFyTnTTiTiTT r c;i~\jo'~ ■ ~j * ! ÍÖ ■ ' > %;-V : V'-' A.-A ;4v Á G v | ^ -- '.-________= _______________________ ? :+ ' ! & / • ■. ÍL* / S * ÍK '?!:> A-vW -.( v s «- </0 - ■) u- S w r T­_____L i A SEPSISZENTGYÖRGYI ^-. ö / - -r:?X > , ' , /.-' ^ <^W- - ' ■ —• ' ^trV* Gc>^ J —i y) ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT EVANS. REFORM.- j - " f 0-^r^ 5 • V' -*■ ^ : v. SZÉKELTMIKÚ-KÜLLEfilöM ÉRTESÍTŐJE ^ <*L - F 'S s\,,y ~S AZ 1895—96. ISKOLAI ÉVR^L. 0 -r ' -.' s . j '<L; >

Next

/
Thumbnails
Contents