Református Székely-Mikó Kollégium alapításának története, Sepsiszentgyörgy, 1893

A SEPSI-SZENTGY ÖRGYI ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT EV. REF SZÉKELY MIKÓ-KOLLEGIUM ALAPÍTÁSÁNAK TÖRTÉNETE AZ ELÖLJÁRÓSÁG MEGBÍZÁSÁBÓL IRTA DÓMJÁN ISTVÁN R. TANÁR. SKI'SI-S/KNTU VÖHIi V JÓKAI-NYOMDA-RÉSZVÉNYTÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA. 1800

Next

/
Thumbnails
Contents