Református Székely-Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy, 1890

A A SEPSISZENTGYÖRGYI ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT EYANG. REFORM. SZÉKELY-MIKÓ-KOLLEGIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1890—91. ISKOLAI ÉVRŐL. AZ ELÖLJÁRÓSÁG MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTETTE : BODOR D O M O K O S, IGAZGATÓ. Ml BJvUTvNOUA D.vr£S>T ^ SEPSI-SZENTGYÖRGY, JÓKAI-NYOMD A-RÉSZVÉN YTÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA. 1891.

Next

/
Thumbnails
Contents