Református Székely-Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy, 1888

— A SEPSISZENTGYÖRGYI EVANG. REFORM. SZÉXELTHIKd-KBLLEGIÜM ÉRTESÍTŐJE AZ 1888—89. ISKOLAI ÉVRŐL. AZ ELÖLJÁRÓSÁG MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTETTE: BODOR DOMOKOS, SEPSI-SZENTGYÖRGY, JÓKAI-NYOMDA-RÉSZ VÉNYTÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA. l88g.

Next

/
Thumbnails
Contents