Református Székely-Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy, 1887

A SEPSISZENTGYÖRGYI EVANG. REFORM. SZÉKELYIIKÖ KOLLEGIUM értesítője AZ 1887—88. ISKOLAI AZ ELÖLJÁRÓSÁG MEGBÍZÁSÁBÓL Szerkesztette; BODOR DOMOKOS, H. IGAZGATÓ. SEPSI-SZENTGY ÖRGY, •JÓKAI-NYOMDA-RÉSZVÉNYTÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA 1888.

Next

/
Thumbnails
Contents