Református Székely-Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy, 1885

7*Ől /?zYf i. .*. 4. 4, .*. 4, 4. 4..». 4. 4 A. 4. 4. 4. 4.4. ,U, 4. .f[. 4.4. j mmmiimiiiiiiiiiiimmmmmm|mmimHt*>mmmiMMIU!'i A e ­r<o h "'W& Wf ■*■ ■ (4) v<= * =-)­1 : 1 i 4$ *• : : I 9 +® % : T)l %i/íi f (sí® SEPSI-SZENTGYÖRGY, JÓKAI-NYOMDA R.-TÁRS. KÖNYVNYOMDÁJA 1886. :Ä SEPSI-SZENTGYORGYI EVANG. REFORM. SZÉKEtYIIKŰ KOLLEGIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1885—86. ISKOLAI ÉVRŐL. AZ ELÖLJÁRÓSÁG MEGBÍZÁSÁBÓL Szerkesztette /^íTTi*, Ál BENKE ISTVÁN, IGAZGATÓ TANÁR. * « 1 in iiiiii 111(111111111111111111 • •iiiimiiiiimi 1111 mim Mim •••mi iiiiiiiiiiiiiiiiiiin 111111111111111111: . ■mini ■ 11 mi iiiiiii

Next

/
Thumbnails
Contents