Református Székely-Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy, 1881

SEPSI- S2ENT-GY ÖRG YI EVANS. REFORM. SZÉKELY-MI KO-KOLLÉGIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1881-82. ISKOLAI ÉVRŐL. AZ ELÖLJÁRÓSÁG MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTETT!: BENKE ISTVÁN, TANYEZETÖ-TANÁR. BRASSÓ NYOMATOTT GŐTT JÁNOS ÉS FIA HEERIKHÉL. 1882.

Next

/
Thumbnails
Contents