Zemplén, 1889. január-június (20. évfolyam, 1-26. szám)

1889-01-06 / 1. szám

r (Megjelenik minden vasárnap.) ' IIK/í ív -4 r iLOS RÉSZ. a.-Ujhelyi járás főszolgabirájától. 1 ;özségi bíróknak határnál kezet. Tekintsünk vissza a rég- ; bevégzett múltba, s vessünk futó tekinte­tet a végtelen jövőbe. Magas életkort elért nemzeteknek, mint az öreg embereknek, messzire szolgál látásuk, nemcsak hátrafelé, de előre is. Réges-régen, talán a VIII. században, Kelet erőtől duzzadó és bátor népeinek egy viruló törzsöké, melynek fejét Magyor néven említi a hagyomány, örök búcsút vett Ázsia végtelen pusztáin az Elborusz sziklafokaitól. Isten ujjmutatására figyelve, eleinek nyom­dokán haladva, Mózsesének parancsszavára hallgatva, száz évig tartó bolyongás után végre eljutott az ígéret földére. Attila hun­király ősi birodalmának északi és déli ka­puin át, a 889. év nyarán lépett mai ha­zájába, ősei örökébe a > rettenetes4 ma­gyarság, melynek akkori számát 1,216,000 főre becsülik a történetírók. hagyomány és történelem tan a hadistennek győzhetetlen a 1 e. vezérelte élete folyását. Az i elkalauzolta Almos. Államépü c p és szabadság kőszálaira felép A sötétség szellemét kiűzte i v­ból Könyves Kálmán. A lov tekintetét révére hódította Sí tárdulás után az elaléltat uj tóttá IV. Béla. A török fegyve Hunyady. Az egyházi és vili 7 által fenyegetett népjogot s: Hollós Mátyás. Európai tekir Nágy-Lajos. A hit élet szabads biztosította Bethlen, Bocskay, u kori polgáriasodásnak útjára ’ nyi és Kossuth. Legdrágább ki nyelvét visszaperelte a széliéi Révay, Kazinczy. Elrablóit visszahódította Deák. Telenhe heü ;tte

Next

/
Thumbnails
Contents