Kegyes tanítórendi katolikus gimnázium, Sátoraljaújhely, 1873

TARTALOM: A) Az 187%. tanév mozzanatai. B) A tanári kar az 18 7-V,. tanévben. C) A természet- s vegytani muzeum gyarapodása. D) A természetrajzi muzeum gyarapodása i873/4-ben. E) Az éremtár gyarapodása. F) A tanári könyvtár gyarapodása. G) Az ifjúsági könyvtár gyarapodása. H) Segélydijt nyert ifjak névsora. I) Értesítés. K) A rövidítések értelmezése. L) Az osztályok névsora s érdemjegyei. M) Statisztikai kimutatás.

Next

/
Thumbnails
Contents