Sárospataki Füzetek 20. (2016)

2016 / 1. szám

TEOLÓGIAI TUDOMÁNYOS SZAKFOLYÓIRAT 20. évfolyam » 2016 « l.szám Alapítva: 1857 www.srta.hu Fodor Ferenc Hálaadás az előttünk járókért. A pataki iskola 485 éve Szathmáry Béla „Szeresd...!” Az emberi méltóság elve és az ezt megalapozó etikai parancsok az Ószövetségben Kustár György „Szabadság az ortodoxiában” A formatörténeti módszer kritikájának egyik elfelejtett klasszikusa: Birger Gerhardsson Rácsokné Fügedi Zsófia A bírói szerep és az ítélkezés gyakorlata a Szentírásban ENGHY SÁNDOR ÉZSAIÁS ÉS JERUZSÁLEM A JHWH tetteire adott válasz következményei és a testvéri viszony relativizálódása Jeruzsálem életében

Next

/
Thumbnails
Contents