Sárospataki Füzetek 6. (2002)

2002 / 1. szám

Sárospataki Füzetek A TARTALOMBÓL Estók István: A börtönpasztoráció és a bör- tönlelkészi szolgálat helyzetze Sawyer Frank: A háború igazolása és az igaz­ságosság mint a béke munkálá- sának eszköze Kiss Endre József: A Kazinczi és alsó-redmeczi Kazinczy és báji Patay családok rokonsági kapcsolatai Kádár Ferenc: Kiváltság és felelősség - gondo­latok liturgusi szolgálatunkról

Next

/
Thumbnails
Contents