Sárospataki Füzetek 2. (1998)

1998 / 1. szám

CaiOSprt falci fii yefelc 1998/í. /\ Sárospataki Református Kollégium Teológiai Akadémiája Tudományos közlönye II.Évfolyam í. szám Uj folyam Í998. április Fedlap illusztráció: a Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei Nagykönyvtára gyűjteményéből ___Job. Amos Comenii A ’ Látható Világ háromféle nyelven. az az: Minden derekassab ez világon lévő dolgoknak és ez életben való cselekedeteknek le-ábrázolása és Deák, Német, és Magyar meg nevezése. A’ fellyül való Írásoknak és szóknak laystromával. Leutschoviae, Typis Samuelis Brewer. Anno Salutis I685. I. Az Isten Az Isten vagyon magátul öröktül fogva örökkén. A leg tökélletessebb leg boldogjabb valóság, (vagyonság) Allattyában Lelki és egy. Személyében három. Akaratyában Szent, Igaz. Kegyelmes Igaz mondo. Hatalmára nézve, a leg nagyobb. Jóságra nézve a leg jobb. Böltseségre nézve, meg mérhetetlen. Hozzá mehetetlen Világoság: mind-azon-által mindenekben minden. Mindenütt, és sohol-scm. A legföleb jó, és egyedül, ki merétcthetetlen kút feje minden jónak. Minden dolgoknak, mellyeket világnak hívunk, a mint Alkotója. (Teremtője) ekképpen-is igazgatója és meg tartója.

Next

/
Thumbnails
Contents