Sarasotai Magyar Hirmondó, 2010 (16. évfolyam, 1-7. szám)

2010-01-01 / 1. szám

r SARASOTAI MAGYAR HÍRMONDÓ A Kossuth Klub Hírei Főszerkesztő: Dr. Kisvarsányiné Bognár Éva 2010. Január, 16. Évfolyam, 1. Szám Kárpát-medencei Ösztöndíj Alap. A Kárpát-medence földünk egyik legszebb földrajzi egysége: magas hegyekkel körülvett, folyókkal bőven öntözött varázslatos vidék. Petőfi nem hiába dalolta róla, hogy „Lenn az alföld tengersík vidékin ott vagyok hon, ott az én világom; börtönéből szabadult sas lelkem, ha a rónák végtelenjét látom. ” Több, mint ezeregyszáz éve élnek magyarok a Kárpát-medencében, nyelvünk, történelmünk odaköt. Vesztes háborúk, levert forradalmak, kegyetlen társadalmi rendszerek és a gazdasági kényszer több százezer magyart kergetett el hazájából, különösen az elmúlt évszázad során. Adyt idézve „kitántorgott Amerikába hárommillió emberünk.” Sajnos, még mindig tántorognak. Lett belőlük „ nyugati magyarság. ” A Kossuth Klub mottója immár másfél évtizede „adjon értelmet a nyugati magyarság fogalmának.” Mit értünk ez alatt? Az a szándékunk, hogy életben tartsuk tagjainkban azt a kötelezettséget, ami mindannyiunkra vonatkozik: nyugaton is hívek maradni a néphez és a földhöz, ahonnan fizikailag ugyan elszakadtunk, de lélekben mindig otthon maradtunk. Úgy próbálunk hívek maradni, hogy lehetőségeinkhez képest támogatjuk a magyar ifjóságot és iskolákat a Kárpát-medencén innen és túl, hogy ösztöndíjakkal segítsük a jövő nemzedékeket kiművelt emberfőkké válni. Az elmúlt másfél évtizedben kiszélesedett és átalakult az ösztöndíjak folyósítása. Az 1990-es évek elején Erdéllyel kezdődött, de később kiterjesztettük a Trianonban elszakított, ma kisebbségben élő magyarok iskoláinak támogatására Kárpátalján, a Vajdaságban és a Felvidéken. Magyarországon is támogatunk iskolákat és diákokat, sőt, az Egyesült Államokban is adunk ösztöndíjakat magyar származású fiataloknak. Az ösztöndíjak azonban nem nőnek a fán, keményen meg kell dolgoznunk értük. Jótékony célú hangversenyek rendezésével, havi előadásokkal, karácsonyi bazárokkal, és főleg, jórészt kis-nyugdíjas tagjaink önzetlen anyagi támogatásával és fizikai munkájával adunk értelmet a nyugati magyarság fogalmának. Hálásak vagyunk, hogy 2009-ben a szorongató gazdasági helyzet ellenére összesen 19,515, azaz tizenkilencezer-ötszáztizenöt dollárt tudtunk elküldeni magyar iskoláknak és diákoknak a Kárpát-medencében. Magyar származású diákok Floridában és a sarasotai magyar iskola 1,700, azaz ezer-hétszáz dollárt kaptak. Nem feledkeztünk meg befogadó országunk, az Egyesült Államok támogatásra érdemes kulturális intézményeiről és szervezeteiről sem, ahova 400, azaz négyszáz dollár adományt küldtünk. A Kossuth Klub 2009-ben összesen 21,615, azaz huszonegyezer-hatszáztizenöt dollár adományt osztott ki. Magyarország volt miniszterelnöke Orbán Viktor (1998-2002) szerint „ami a földrajzi Magyarországtól elszakadt, az a szellemi Magyarországnak mindig a része maradt. ” A Kossuth Klub tagjait ez a gondolat vezérli. 1

Next

/
Thumbnails
Contents