Sarasotai Magyar Hirmondó, 2007 (13. évfolyam, 1-10. szám)

2007-01-01 / 1-2. szám

S ARASOTAI MAGYAR HIRMOND ' A Kossuth Klub Hírei Szerkesztő: Dr. Kisvarsányiné Bognár Éva 2007. Január-február, 13. Évfolyam, 1-2. Szám A Klub Céljai és Eredményei. A Kossuth Klub az elmúlt 12 év alatt több mint 200,000.00 dollár segélyt adott ösztöndíjak és karitatív támogatás formájában Magyarországon, Erdélyben, Kárpátalján, a Felvidéken, a Délvidéken és Amerikában. Kitűzött céljainkhoz híven támogattuk a magyar kisebbség iskoláit és árvaházait és a történelmi egyházakat. A zene és a képzőművészet nemzetközi nyelvén igyekeztünk megismertetni a magyar kultúrát amerikai környezetünkben. Az 1956-os magyar forradalom 50. évfordulójával kapcsolatos megemlékezések kitűnő alkalmat adtak az utóbbi cél realizálására. A hangversenyek és az „Operation Outreach—1956” program révén nagy számú amerikait informáltunk népünk történelméről, kultúrájáról és az 1956- os forradalomról. A program folytatódik. Novemberben Kisvarsányi Géza a History Club-ban, decemberben Kisvarsányi Éva az AAUW-ban (American Association of University Women) tartott ismeretterjesztő előadást 1956-ról. A sarasotai megemlékezések közönségsikeréről már beszámoltunk. A rendezvények anyagi sikere lehetővé tette a hangversenyek teljes bevételének elküldését a Liszt Ferenc Zeneakadémia Alapítvány javára. A költségeket a Kossuth Klub „56-os” szponzorai fedezték. Ismételjük, hogy a Kossuth Klub Amerikában és Florida államban hivatalosan bejegyzett, u. n. 501(c)(3) szervezet, ami azt jelenti, hogy a Klubnak küldött jótékony célú adományok levonhatók az egyéni adóalapból. Az adományokat 100 százalékban az adományozó által megnevezett célra küldjük el, nincsenek levonások és „kezelési költségek!” Az alábbi táblázat ismerteti a 2006-ban kiosztott adományokat. Adományozott Összeg Tokaji ösztöndíjak $1,500.00 Zeneakadémiai ösztöndíjak $1,000.00 Zeneakadémia Alapítvány $8,000.00 Dévai Gyerekek (Erdély) $3,500.00 Wass Albert iskola $600.00 Délvidéki Tehetséggondozó (Szabadka) $2,100.00 Összesen: $16,700.00 Erdélyi Nagygyűlés. Február 1. műsorunkat az erdélyi magyar iskolák és a történelmi egyházak javára rendezzük. Támogatásunk Erdélyben háromfelé oszlik: Tőkés László és a nagyváradi Lórántffy Zsuzsanna gimnázium, a Jakubinyi György és a gyulafehérvári érsekség égisze alatt működő Csíkszeredái Segítő Mária líceum, és a Böjté Csaba dévai ferences szerzetes vezette iskolák és árvaházak részesülnek az adományokból. Kérünk mindenkit, hogy lehetősége szerint járuljon hozzá Erdély magyarságának támogatásához és megmaradásához. 1

Next

/
Thumbnails
Contents