Sarasotai Magyar Hirmondó, 2006 (12. évfolyam, 2-10. szám)

2006-02-01 / 2. szám

SARASOTAI MAGYAR HIRMONE A Kossuth Klub Hírei Szerkesztő: Dr. Kisvarsányiné Bognár Éva 2006. Február, 12. Évfolyam, 2. Szám 1956-2006—Fél Évszázad. Florida kormányzói hivatala kérésére benyújtottuk a kiáltvány szövegét, ami 2006. október 23.-át „A Magyar Szabadságharcos Napjának” (Hungarian Freedom Fighter’s Day) nevezi meg Floridában. A kormányzói hivatal ügyvivője szerint a javaslat hivatalos elfogadására 4-6 héten belül kerülhet sor. Az 50 éves évforduló sarasotai megünneplésének Szervező Bizottsága Farkas Lily tagtársunkat kérte fel sajtófőnöknek. A következő hónapokban sajtónyilatkozatok és interjúk útján folyamatosan tájékoztatni fogjuk a helyi amerikai sajtót és médiát a magyar forradalomról és a Kossuth Klub 56-os Ünnepi Hetének előkészületeiről. Farkas Lily és férje Farkas Imre tagtársaink „a kommunista rendszer ellenes tevékenységük miatt” politikai foglyok voltak. A Millennium évében a Magyar Köztársaság nevében Orbán Viktor miniszterelnök aláírásával „a haza szabadságának és függetlenségének védelmében” szerzett érdemeik elismeréseként „Szabad Magyarországért” emléklapot és ezüst keresztet kaptak Jeszenszky Géza washingtoni magyar nagykövettől Sarasotában. Mintegy harminc személyes visszaemlékezést, köztük a Farkas házaspárét, tartalmaz a Magyar Amerikai Koalíció és Lauer Learning kiadásában megjelent „56-os Történetek” című kötet, amelynek bővített kiadása 2006 októberére várható. A mű Lauer Edit 56-os emigráns és Amerikában született leánya, Lauer Andrea elképzeléseként eredetileg mint „szóbeli történelem” jelent meg a \vw>v. Freedom Fiiihter56.com Internetes honlapon. Tervek szerint a bővített kiadásban „56” történet lesz. A szerkesztők kérik azok jelentkezését, akik személyes élményeiket kívánják megosztani az utókorral, és azokét a fiatalokét, akik szüleik vagy nagyszüleik elbeszéléséből hallottak 1956-ról. Karácsonyi Műsorunk. December 15.-én bensőséges karácsonyi összejövetelünkön Heller Vera színművész megrendítő tolmácsolásában hallottuk Márai Sándor „Mennyből az angyal” című versét, aminek az adott időszerűséget, hogy Márai 1956 karácsonyán írta New Yorkban és a forradalom „csodáját” aposztrofálja. Nyisztor Ilona szép karácsonyi énekei és köszöntői meghatóan hozták közel hozzánk a szétszóródott, mondhatnánk majdhogynem elveszett csángó magyarokat. Váratlan kedves vendégeink voltak Budapestről Tóth Éva énekesnő és Leblanc Győző, a Magyar Állami Operaház örökös tagja. A műsor utáni uzsonnát Thiringer Erika szervezte, a finom süteményeket Erika mellett Bognár Kata, Csizinszky Ágnes, Deák Zsuzsa, Jármy Zsezsi és Molnár Helén sütötték. Köszönjük a segítséget! Egyházi Hírek. A sarasotai Keresztyén Magyar Egyház következő ökumenikus istentisztelete február 5.-én d.u. 3-kor lesz a Church of the Cross templomban (3005 S. Tuttle Avenue). A Magyar Keresztény Misszió következő magyar szentmiséje február 12.-én d.u. 2-kor lesz a Megtestesülés (Incarnation) templomban (2929 Bee Ridge Road). 1

Next

/
Thumbnails
Contents