Sarasotai Magyar Hirmondó, 2003 (9. évfolyam, 1-10. szám)

2003-01-01 / 1. szám

SARASOTAI MAGYAR HÍRMONDÓ A Kossuth Klub Hírei Szerkesztő: Kisvarsányi B. Éva 2003. Január, Kilencedik Évfolyam, 1. Szám Bravúros Beugrás. Három nappal a december 1-i hangverseny előtt Vázsonyi Bálint értesített, hogy betegsége miatt kénytelen lemondani sarasotai fellépését. Nehéz helyzetbe kerültünk, mert már „minden sínen volt”: lekötöttük a hangversenytermet, az újságokban hirdetéseket helyeztünk el és jegyeket adtunk el. Nyolc év alatt ez volt a tizenharmadik (szerencsés szám?!) hangverseny a Kossuth Klub rendezésében és először kellett volna bejelentenünk, hogy elmarad az előadás. Angelica Sganga személyében azonban valóságos mentőangyalt küldött maga helyett a beteg művész. Angelica nem csak végtelenül bájos, de roppant tehetséges fiatal zongorista. Bravúros beugrásával megmentette a helyzetet és a 170 főnyi közönség lelkesen megtapsolta ihletett előadását. Különösen sikeres volt Liszt és Prokoíjev műveinek tolmácsolása. A Venezuelában született 22 éves művésznő Miamiból jött és a költségmegtérítésen kívül nem fogadott el fellépti dijat. így az adományokból és a bevételből több maradt a Zeneakadémia javára. A műsorváltozást Kisvarsányi Éva jelentette be. Felolvasta Vázsonyi Bálint levelét, majd röviden ismertette Dohnányi Ernő életét, hangsúlyozva Florida állam és a Zeneakadémia közötti kapcsolatot. Tagtársunk Gönye Elisabeth közbenjárása révén először rendezhettünk hangversenyt a Sainer Hall-ban, ebben a jó akusztikájú, 250 személyes intim hangversenyteremben. A New College Alapítvány részéről Mary Lou Wingerter és Jeffrey Thomas nyújtottak messzemenő segítséget. Említést érdemel, hogy a hangverseny után az Alapítvány visszatérítette az $50 takarítási díjat, mert mint mondták „a magyarok olyan tisztán hagyták a termet!” Köszönjük Berta Mária, Bitskey Ella, Csizinszky Ágnes, Lovas Edit és Kisvarsányi Géza közreműködését a sikeres est megvalósításában. Végül, de nem utolsósorban köszönjük mindazoknak, akik összesen $3,520-t kitevő védnöki adománnyal hozzájárultak az anyagi sikerhez. Évvégi Beszámoló. Januári számunkkal a Hírmondó kilencedik évjáratát kezdjük el. Nyolc teljes év után érdemes számotadni a Kossuth Klub 1995 óta elért eredményeiről és egy kis statisztikával kiértékelni működésünket. Nyolc éven át következetesen betartott céljainkat a következő pontokban foglalhatjuk össze: 1. A magyar kultúra szélesebbkörű megismertetése amerikai környezetünkben a zene és a képzőművészet nemzetközi nyelvén, 2. A Kárpát-medencében élő magyar kisebbség emberi jogainak érvényesítése, iskoláik támogatása, 3. A magyarországi kulturális intézmények és a demokratikus fejlődés támogatása. Kiemelkedő rendezvényeink, mint 1996-ban a Millecentennáriumi Gála Est, 1998-ban két Operaházi hangverseny a Zeneakadémia javára, 2000-ben a Millenniumi Napok, nemcsak a magyar, de az amerikai közvélemény elismerését is kivívták. Szabadegyetemi előadásaink kiváló előadók sorát mutatták be. Taglétszámunk az 1995-ben nyilvántartott 45-ről 2002-ben 175-re nőtt, pártolóink címlistája Californiától Toronto-ig és Chicagótól St. Louis-ig 450-en felüli. Ennek a széleskörű támogatottságnak és munkánkba vetett bizalomnak köszönhető, hogy eddig minden évben anyagi támogatást tudtunk nyújtani Trianonban elszakított magyar testvéreinknek Erdélyben, Kárpátalján, a Felvidéken és a Délvidéken éppúgy, mint Magyarországon valamint Amerikában is. Ez a segítség nyolc év alatt már meghaladta a $125,0üü-t. 1

Next

/
Thumbnails
Contents