Találmányok leirása, 1896

Dögtestek sterilizálására szolgáló készülék.

kell bocsájtanunk а В edényből, hogy a zsír leválasztása után hátra maradó enyvnek többé tel nem dolgozható könnyen rothadó enyvlevet valami úton módon eltávolítsuk, amit legczél­­szerűbben úgy gazdasági, valamint hygieniai szempontból a teljes besűrítéssel érünk el. Úgy a zsír leválasztása, valamint az enyvforrázat bepárolása igen természetesen külön, az eddigiektől független készülékekben végzendő. Az egész művelet tehát a feldolgozandó anyag átpárolása, a tiszta zsír nyerése, az enyvforrázat bepárolása egyidejűleg egy és ugyanahban a készülékben végezhető. Ebből a czélból a d cső, amelyen át a folyadék az A edényből а В edénybe folyik át, fölső végén a kellő nagyságú i nyilással van el­2 látva, míg a cső alsó vége elég közel van az edény fenekéhez. Ha már most az e sze­­lenttyű kinyitása után a gőzzel kevert folyadék az A-ból а В-be ömlik át. a gőz az i nyílásokon át ki fog folyni, a h csövön pedig a C kondenzátorhoz jutni, míg a folyadék maga a d csőben csendesen lefelé folyik és az edény fenekén zsírra és enyvforrázatra bomlik szét anélkül, hogy a gőz, mint eddig fölhevít­hetné vagy fölkeverhetné. A gőz leválasztása még más úton is történhetik. A 2. ábrán látható berendezésnél pld. a d cső oldal irányban van a b kazánba bevezetve, amelynek fedelében a tágabb felül nyitott / csődarab van elhelyezve, mig a kazán alsó végén a d1 cső közel а В kazán fenekéig ér le. A d csövön érintőleges irány­ban beáramló gőz és folyadékkeverék a k tölcsér falai mentén halad el, amiközben a folyadék elragadta gőz leválik, a folyadék a d1 csövön át lefelé folyik, mig a gőz az / csövön át felfelé áramlik ki, azután pedig a h csövön a C kondenzátorba jut. Egy más módozatot mutat a 3. ábra. Ennél a k tölcsérben m ütköző lemez van elhelyezve, amelybe az oldalról a d csövön beáramló gőz és folyadéksugár ütközik és igy a gőz a folyadékbó elválik, a folyadék a d1 csövön lefelé folyik, mig a gőz az ütköző felület mentén húzó­dik el, és az Iх csövön át jut a szabadba. Igen természetes, hogy a gőznek a folyadék­tól való leválasztása más úton is végezhető. На а В edény alsó részében a zsiradék, az enyvvíztől teljesen el van választva, a zsiradékot az f csapon leeresztjük, a hátramaradó enyvvizet pedig magában а В edényben pároljuk be. Ebből a czélból а В edény alsó végén fütő készülék van elhelyezve pl. egy g gőzköpenyeg. Eme fütő készülékkel а В edényben levő enyves vizet felforraljuk és teljesen bepároljuk. Az ezen közben fejlődő gőzök a h csövön át a C kondenzátorba jutnak, amelyben azután lecsapódnak. A bepá-2. ábra. 3. ábra. I. ábra.

Next

/
Thumbnails
Contents