Találmányok leirása, 1891

KIADJA A KERESKEDELEMÜGYI M. KIR. MINISTERIUM. FELELŐS SZERKESZTŐ : FRECSKAY JÁNOS. klLENCZEDIK KÖTET (i89i-iki évfolyam.) BUDAPEST, 1891. PESTIKÖNYVNYOMDA-RÉSZYÉNY-TÁRSASÁO (holu-utcza 7. SZÁM.) TALÁLMÁNYOK LEIRASA.

Next

/
Thumbnails
Contents