Találmányok leirása, 1890

TALÁLMÁNYOK LEIRASA KIADJA A KERESKEDELEMÜGYI M. KIR. MINISTERIUM. FELELŐS SZERKESZTŐ : FREGSKAY JÁNOS. BUDAPEST, 1890. PESTI KÖNYVNYOMDA-RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Hold-utcza 7. sz. NYOLCZADIK KÖTET fi (1890Jki évfolyam).

Next

/
Thumbnails
Contents