Találmányok leirása, 1888

TALÁLM ÁNYOK LEI R ASA. —.т* -------­KÜLÖN LENYOMAT A „KÖZGAZDASÁGI ÉRTESÍTŐ“ 1888. ÉVFOLYAMÁBÓL. HATODIK KÖTET. BUDAPEST, 1888. PESTI К ŐNY VNYOMDA-K ÉSZ VÉN Y-TÁRSASÁG (HOLD-UTCZA 7. sz.) Ff*

Next

/
Thumbnails
Contents