Találmányok leirása, 1886

Különnyomat A „KÖZGAZDASAGI ÉRTESÍTŐ“ 1886. évfolyamúból. NEGYEDIK KÖTET. BUDAPEST, 1886. pesti kOnyvnyomda-részvény-társaság. Hold-utcza 7. sz. TALÁLMÁNYOK LEÍRÁSA.

Next

/
Thumbnails
Contents