Találmányok leirása, 1885

Külön lenyomat A „KÖZGAZDASÁGI ÉRTESÍTŐ“ 1885. évfolyamából. HARMADIK KÖTET. BUDAPEST, 1885, PESTI kűnyvxyomda-részvj-'ny-tírsaság. HoJcbutcza 7. sz.

Next

/
Thumbnails
Contents