172085. lajstromszámú szabadalom • Sugárirányban nyomást kifejtő tengelytömítőgyűrű

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1974. III. 11. (SE-1716) Német Szövetségi Köztársaság-beli elsőbbségei: 1973. III. 13. (P 23 12 548.6) Közzététel napja: 1977. XII. 28. Megjelent: 1978. XII. 30. 172085 Nemzetközi osztályozás: F 16 J 15/32 Szepesváry Jenő- mérnök, München, Német Szövetségi Köztársaság Sugárirányban nyomást kifejtő tengely tömítőgyűrű 1 A találmány tárgya sugárirányban nyomást ki­fejtő tengely tömítőgyűrű, mely műanyagból készül és házszerű. Sugárirányban nyomást kifejtő tömítések önma­gukban ismertek. Ezek rugalmas anyagból, mint 5 gumiból vagy fémbetétes gumiból állnak vagyis ún. merevítő gyűrűvel vannak kiképezve. Ezeket az ismert tömítéseket vulkanizálással egy darabból ál­lítják elő. A tömítés szükséges sugárirányú nyomó­hatását ezeknél a megoldásoknál egy ún. spirálrugó 10 segítségével létesítjük, mely a tömítőlebenyeket fogja körül. Az ilyen jellegű tömítéseknek jelentős hátránya, hogy a belső és a külső átmérő közötti kis méret­-eltérés esetén csak igen kis hely marad a spirál- 15 rugó felszerelése céljaira. További hátrányt jelent a fémbetét és az ugyan­csak fémből készült spirálrugó alkalmazása követ­keztében fellépő korróziós veszély. Ehhez járul még az a körülmény is, hogy magát a tényleges 20 4ömítőelemet nem lehet kicserélni. Ez szükségessé teszi, hogy az ilyen jellegű tömítésekből igen nagy mennyiséget tartsanak raktáron, ennek következté­ben az ilyen tömítések alkalmazása nem gazdasá­gos. 25 A fentiekben ismertetett tömítések tömeggyár­tása, ami kívánatos lenne, a jelenleg ismert elő­állítási eljárások alkalmazásával nem lehetséges. Javasolták már az ilyen jellegű sugárirányban nyomást kifejtő tömítőgyűrűknek műanyagból való 30 előállítását is, ennek során kiküszöbölhetők voltak ugyan a fém/gumi kombináció hátrányai, mint pél­daképpen a korróziós veszély, a költséges előállítási eljárás, így példaképpen a fémből álló merevítő gyűrűk megmunkálása, a sajtolás során fellépő anyagveszteség, a fémből készült merevítőgyűrűk­nek a guminyomó, illetve fröccsöntő szerszámokba való helyezésével járó jelentős időveszteség, továbbá az igen nagy mennyiségű selejt képződése és e hátrányok kiküszöbölése mellett számos előny is biztosítható volt, így például nagyobb kombinációs lehetőség adódott, példaképpen azonos külső át­mérő különböző belső átmérőkkel volt párosítható vagy fordítva, azonban a műanyagból készült meg­oldásoknál is még különböző problémák megoldat­lanok maradtak így például szivárgás veszélye, a műanyag zsugorodása, stb. nem volt teljesen ki­küszöbölhető. - . ' A találmány célkitűzése az ismert sugárirányban nyomást kifejtő tengelytömítőgyűrűk hátrányainak kiküszöbölése és egy olyan tengelytömítőgyűrű ki­alakítása, mely műanyagból készült és tömeggyár­tásban is előállítható. A találmány szerinti célkitűzést úgy valósítjuk meg, hogy két tartógyűrűt alkalmazunk, melyek közé a tényleges tömítőelemet helyezzük, a tartó­elemek egymással rögzítetten össze vannak kötve és a tömítőelem úgy van kiképezve, hogy az alkalmas egyidejűleg a sugárirányban nyomást kifejtő ten-172085

Next

/
Thumbnails
Contents