172049. lajstromszámú szabadalom • Eljárás sztereoreguláris poliolefinek előállítására

MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1975.1. 29. (MI-574) Japán-beli elsőbbségei: 1974. II. 01. (12 860/74) 1974. VIII. 10.(91 181/74) Közzététel napja: 1977. XII. 28. Megjelent: 1978. XII. 30. 172049 Nemzetközi osztályozás: C 08 F 4/00, 10/04, 10/14 Feltalálók: Toyota Akinori vegyész, Ohtake-shi, Hiroshima-ken, Kashiwa Norio vegyész, Iwakuni-shi, Yamaguchi-ken, Minami Syuji vegyész, Ohtake-shi, Hiroshima-ken, Japán Tulajdonos: Mitsui Petrochemical Industries, Tokió, Japán Eljárás sztereoreguláris poliolefinek előállítására 1 A találmány tárgya eljárás a-olefinek polimeri­zálására olyan katalizátor jelenlétében, amely akti­vitását hosszabb ideig megtartja, és ezáltal nagy kitermeléssel szolgáltat nagymértékben sztereoregu-Járis ö-olefin-polimert vagy -kopolimert, amelynek 5 nagy a térfogatsúlya és kicsi a katalizátorból szár­mazó halogéntartalma. Nagymértékben sztereoreguláris a-olefin-poli­merek előállítására régebben szilárd titánhalogeni­dekből és szerves alumíniumvegyületekből álló ka- 10 talizátorrendszereket használtak. (828 791, 836 333 és 1 039 998 számú brit szabadalmi leírások) Az ilyen katalizátorrendszerrel végzett polimerizáció nagymértékben sztereoreguláris polimereket szolgál­tat, de a titán-katalizátorkomponens egységnyi 15 mennyiségére számított hozam csekély, és további lépésre van szükség a katalizátor maradékának el­távolítására a keletkezett polimerből. Ujabban az ismert eljárás hibáinak kiküszöbölésére több mód­szert javasoltak, ilyeneket közölnek például a 20 16 986/73, 16 987/73 és 16 988/73 számú nyilvá­nosságra hozott japán szabadalmi leírások. Ezekkel a módszerekkel az a-olefinek, például a propilén nagymértékben sztereoreguláris poli(a-olefinek)-ké való polimerízálását olyan katalizátorok alkalma- 25 zásával igyekeztek megvalósítani, amely egy titán­halogenidből, egy meghatározott elektrondonorból, valamint egy vízmentes magnéziumhal ogenidből keletkezett komplex vegyület és egy trialkilalumí­nium és egy meghatározott elektrondonor reakció- 30 terméke összeőrlésével kapott szilárd katalizátor­komponensből áll. Az ezekkel a módszerekkel kapott polimer sztereoregularitása azonban még mindig nem kielégítő, és a titánatomonkénti polimerhozam sem megfelelő. Azonkívül ezeknek a módszereknek még mindig megvan az a hibájuk, hogy a katalizátor klórtartalmára számított hozam kicsi, mert az összeőrléssel porított termék titántartalma kicsi, és mert a keletkező polimer kis térfogatsúlya miatt a polimerizációt kis koncentrá­ciójú szuszpenzióban kell végrehajtani, ami gazda­ságilag előnytelenné teszi az eljárásokat, azonkívül a katalizátor rövid idő alatt elveszti polimerizáló­képességét. A 2 113 313 számú francia szabadalmi leírás fő­termékként egy ataktikus polimer vagy főtermék­ként egy sztereoreguláris polimer szelektív előállí­tására szolgáló eljárást ismertet. Ebben a szaba­dalmi leírásban az áll, hogy ha a fenti eljárásban egy aktív típusú magnéziumhalogenid-hordozó és a periódusos rendszer I-IV csoportjába tartozó egyik elem, például szilícium vízmentes vegyülete ke­verékének egy titánvegyülettel való érintkezteté­sével kapott titán-katalizátoralkotórészt használjuk, előnyösen hordozóra felvive és utána egy elektron­donorral módosítva, akkor főtermékként sztereo­reguláris polimert kapunk. Ez a szabadalmi leírás azonban a szilícium vízmentes vegyületeként csak a szilíciumdioxidot említi. Azonkívül a szabadalmi leírás megemlíti ugyan, hogy elektrondonorként 172049

Next

/
Thumbnails
Contents