172007. lajstromszámú szabadalom • Dugattyús belsőégésű motor, különösen Diesel-motor

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1973. VIII. 21. (EE^2170) Német Szövetségi Köztársaság-beli elsőbbsége: 1972. VIII. 23. P 22 41 355.4 Közzététel napja: 1977. XII. 28. Megjelent: 1978. XI. 30. 172007 Nemzetközi osztályozás: F 02 B 23/06 Ludwig Elsbett oki. gépészmérnök Günter Elsbett oki. gépészmérnök, Hilpoltstein, Német Szövetségi Köztársaság Dugattyús belsőégésű motor, különösen Diesel-motor 1 A találmány olyan dugattyús belsőégésű mo­torra, különösen Diesel-motorra vonatkozik, amely mindenegyes hengerhez ill. égéstérhez egy-egy az égési levegő szállítására szolgáló levegővezetőcsator­nával van ellátva, a levegővezetőcsatorna perdület- 5 képző szervvel rendelkezik és ennek nyíláskereszt­metszete adott határok között változtatható, to­vábbá az égési levegő a perdületképző szerv által képzett perdület megtartása mellett az égéstér tengelye körül forog és az üzemanyag adott 10 befecskendezési idő alatt a forgó levegőörvénybe befecskendezésre kerül. Dugattyús belsőégésű motoroknál, mint pl. a Diesel-motornál egy idő óta egyre inkább az a nézet terjed el, hogy a belsőégésű motorok 15 teljesítményének növelése egyrészt az el nem égett üzemanyag-levegő részecskék csökkentésének, más­részt az égéstérben levő levegőáramlás rendszeré­nek, valamint a levegőkihasználási tényezőnek azaz az ún. szállítási foknak, az égési levegő és az 20 üzemanyag viszonyszámának függvénye. E tapasz­talat figyelembevétele érdekében a belsőégésű mo­torokat egyrészt különösen a szívócsatornában perdületképző szervvel, másrészt levegőfeltöltővel ún. turb-töltővel látják el. E berendezések ellenére 25 a belsőégésű motor teljesítménye sokszor nem minden terhelés mellett nő, mert a segédberende­zések rendszerint csak a nagyobb, állandó terhe­lésre vannak optimálisan méretezve, változó terhe­lést ezzel szemben nem képesek érzékelni. 30 Annak érdekében, hogy a változó terhelés egy része érzékelhetővé váljon, ismeretes olyan belső­égésű motor, amelyben a hengerfejben elhelyezett levegővezetőcsatornában, ebben az esetben a szívó­csatornában egy további vezetőlapát alakú vezető­berendezés van elrendezve és ez a vezetőlapát előnyösen állíthatóan van kiképezve. A vezetőlapát, amely ilyen esetben mint bimetallrugó van kiké­pezve, változó terhelési viszonyok esetén a csator­nafalakon uralkodó hőmérséklet változásának hatá­sára helyzetét megváltoztatja úgy, hogy a levegő­vezetékcsatorna keresztmetszetét növeli vagy csök­kenti. Ennek ellenére egy belsőégésű motornál, különösen egy gyakori terhelésváltozásnak kitett Diesel-motornál a hőmérsékletviszonyok nem vál­toznak gyorsan és egy ilyen vezetőlapáttal is csak meghatározott idő alatt érhetők el a megadott terheléstartományok. Ezért egy ilyen módon sza­bályozott vezetőlapáttal nem lehet minden terhe­lésnél az optimális teljesítményt elérni. (DT-AS 2 035 939) A találmánynak az a célja, hogy egy dugattyús belsőégésű motorban az égés lefolyását úgy javítsa meg, hogy a mindenkori égéstér alakhoz kialakított perdületképződés és az égési levegő mindenfajta terhelés melletti magas szállítási fokának messze­menő megtartása mellett a káros égési marad­ványok csökkentése legyen elérhető, továbbá az üzemanyag elégése a rendelkezésre álló égési levegő 172007

Next

/
Thumbnails
Contents