172002. lajstromszámú szabadalom • Berendezés zöldbab ipari feldolgozásának előkészítésére

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1976.1. 16. Közzététel napja: 1977. XII. 28. Megjelent: 1978. XI. 30. (DE-904) 172002 Nemzetközi osztályozás: A 23 N 7/06 Feltalálók: Harangi János üzemmérnök, Hegedűs Imre oki. gépészmérnök, Debrecen Tulajdonos: Debreceni Konzervgyár, Debrecen Berendezés zöldbab ipari feldolgozásának előkészítésére 1 A találmány tárgya berendezés zöldbab ipari feldolgozásának előkészítésére, amely nagy termelé­kenységgel távolítja el a zöldbabból a földmarad­ványt, fém-, vas- és egyéb hulladékot, tépi szét a fürtösbab fürtjeit, vágja le a zöldbab két végét és 5 választja szét a levágott és levágatlan végű zöld­babot. Az élelmiszeripar, ezen belül a konzervipar, jelentős, nagy mennyiségben felhasznált nyersanyag­félesége a zöldbab, amelyet feldolgozás előtt min- 10 den esetben meg kell tisztítani a földrögtől, a fém­es fahulladékoktól, szét kell tépni a fürtös babot, le kell vágni a bab két végét és a még hegyezetlen babot ki kell válogatni. Ezeket a műveleteket jelenleg nagyrészt kézzel végzik, kivéve a bab 15 végének levágását, amit kis termelékenységű hegy­vágó géppel végeznek el. Ezek az eddig alkalmazott módszerek nem termelékenyek, nagy fizikai munkát igényelnek, 20 sok munkaerőt kötnek le, minőségi szempontból sem adnak kielégítő eredményt. Ezért mind foko­zottabb a törekvés, hogy a minőségileg igényes, korszerű élelmiszeripari gyártástechnológia alkal­mazása érdekében nagy termelékenységű, higiénikus 25 és kis selejtszázalékkal dolgozó gépsort hozzanak létre a zöldbab ipari előfeldolgozásának elvégzésére. A zöldbab gépi úton történő tisztításával már próbálkoztak, különféle elvek alapján dolgozó, különböző konstrukciójú gépek vonalbaállításával. 30 Ezek egyike sem felelt meg mindenben az előtisz­títás követelményeinek. A Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium 1973. évi Műszaki Fejlesztési Tájékoztatójában (Mezőgazdasági Könyvkiadó) a 132. oldalon vázla­tosan ismertetett zöldbab előfeldolgozó gépsor adagológaratból, rétegszabályozóból, tisztítóműből, fürtkiválasztó és fürtbontó gépegységből, valamint selejtező hengerből áll. Az így előkészített zöldbab kerül a hegy vágógépbe. A zöldbab előkészítésének technológiáját és a hozzá tartozó gépegységeket ismerteti ugyancsak vázlatosan a Bodrogi, Deák, Éles, dr. Gyönös szerzők által írt „Konzervipari Technológia" c. felsőfokú technikumi jegyzet (Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1965.) a 119-121. oldalon. Itt a zöld­bab feldolgozásának gépi előkészítéséhez osztályo­zógép, hegyvágógép és a babhegyeket a hegyezett hüvelyektől szelektáló gép van megemlítve. További ismert gépek, illetve berendezések - tisztítóvonalak - (pl. az NSZK gyártmányú Her­bert gépek, a dán gyártmányú Jensen gépek) részben automatikusan, részben félautomatikusan dolgoznak és a berendezés (tisztítóvonal) gépeinek egymáshoz viszonyított teljesítménye nincs össz­hangban. A felsorolt ismert berendezéseknél nagyrészt megoldatlan az idegen anyag eltávolítása. A fürt­tépés sem elég hatékony. A hegy vágás művelete előtt a hatásos hegyvágás érdekében vastagság 172002

Next

/
Thumbnails
Contents