171956. lajstromszámú szabadalom • Eljárás alfa-olefinek polimerizációjához alkalmas katalizátorrendszer komponensének előállítására

MAGTAB NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1975. III. 27. (SA-2770) Olaszország-beli elsőbbsége: 1974. III. 28.(49831 A/74) Közzététel napja: 1977. X 28. Megjelent: 1978. XI. 30. 171956 Nemzetközi osztályozás: C08F 4/00, B01J 31/00 Feltalálók: dr. Cesca Sebastiano vegyész, San Donato Milanese, dr. Greco Alberto vegyész, Dresano, Bertolini Guglielmo vegyész-szakértő, Pavia, dr. Bruzzone Mario vegyész, San Donato Milanese, Olaszország Tulajdonos: Snamprogetti S.p.A., Milano, Olaszország Eljárás alfa-olefinek polimerizációjához alkalmas katalizátorrendszer komponensének előállítására 1 A találmány tárgya eljárás alfa-olefinek poli­merizációjához alkalmas főleg etilén polimerizáció­jához alkalmas kétkomponensű katalizátor-rendszer -ahol az a) komponens AIR3 vagy AIR X Y3_ X általános képletű alumíniumvegyület, amelyben 5 Ralkil-, aril- vagy cikloalkilcsoport, Y halogén - vagy hidrogénatom és X értéke 1 vagy 2, a b) komponens pedig titánkloridot tartalmaz - b) 10 komponensének előállítására. Ismeretes, hogy alfa-olefinek alacsony nyomású polimerizációjához katalitikusan aktív titán-halo­genidek használatosak, melyeket titán-tetrahalogeni- 55 deknek alumínium-alkil- vagy alkil-halogenid-vegyü­letekkel való redukciójával állítanak elő. A reakciót általában közömbös gáz-atmoszférában, közömbös oldószer jelenlétében hajtják végre. Az így kapott katalizátort azután fémalkil-vegyületekkel együtt 20 használják alfa-olefinek polimerizálásához, amikor is, a monomert szerves oldószerben szuszpendálják és megfelelő nyomást alkalmaznak. Az ilyen titán-halogenidek azonban az alumí- 25 niumvegyületek jelenléte következtében szennye­zettek és nem rendelkeznek erős katalizáló hatás­sal. A végső polimeren költséges mosási művelete­ket kell végrehajtani a katalizátor-maradványok el­távolítása céljából. 30 Az újabban ajánlott eljárások szerinti a titán-ha­logenideket szervetlen hordozóra viszik fel, hogy a polimerizációs katalizátorok hatékonyságát javítsák. Hordozóként például magnézium-oxidot vagy -hidr­oxidot használnak. Megjegyezendő azonban, hogy az ilyen hordozókkal ellátott titánvegyület katali­záló hatása nagy mértékben függ a felszín kémiai természetétől, ezért sok esetben a hatékonyság fokozása céljából az ilyen vegyületeket Grignard­-reagensekkel, alumí nium-alkil-vegyület ékkel vagy hidrogénnel kell kezelni. A találmány szerinti katalizátor-rendszer - mely igen hatásos és nem igényli a hordozó elő­kezelését - két komponensből áll: 1. A1R3 vagy A1R X Y 3 _ X általános képletű alu­mínium- vegyületből — ahol Ralkil-, aril- vagy cikloalkilcsoportot, Y halogén- vagy hidrogénatomot, X l-es vagy 2-t jelent - és 2. átmenetifém karbonil komplex és titán(IV)­-klorid egyesítése után kapott átmenetifém-klorid és titán(III)-klorid komplexből, melyet nagy felü­letű anyagon finoman eloszlatunk. A fenti katalizátor rendszer b) komponensét képező termék kémiai szempontból igen állandó, mivel a titán(IH)-klorid és az átmenetifém-klorid 171956

Next

/
Thumbnails
Contents