171955. lajstromszámú szabadalom • Burkolattal és csatornával ellátott szállító berendezés

MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1975. II. 18. Közzététel napja: 1977. XI. 28. Megjelent:-1978. XI. 30. (SÁ-2748) 171955 Nemzetközi osztályozás: B 65 G 15/00 Feltaláló: Pátkai Róbert gépészmérnök, Budapest Tulajdonos: SZOT Munkavédelmi Tudományos Kutató Intézet, Budapest Burkolattal és csatornával ellátott szállító berendezés 1 A találmány tárgya olyan célszerűen kialakított zárt, burkolattal és porelszívó csatornával ellátott szállító berendezés, amely lehetővé teszi a gravi­tációs erőtér és a lefelé áramló levegő dinamikus nyomásának felhasználásával az elszóródó anyag 5 elszívását. Ismeretes, hogy az ipar számos területén áz anyagok továbbítására szállítószalagokat alkalmaz­nak. A darabos és nem szemcsés szerkezetű anya­gok szállítására, a hagyományos és nyitott rend- 10 szerű szállítószalagok tökéletesen megfelelnek. Az ipar különböző ágaiban azonban, ahol laza szem­csés szerkezetű, porzásra hajlamos anyagok szállí­tásáról kell gondoskodni, ott az elporzás anyag­veszteséget, a levegő és a környezet elszennyező- 15 dését, a szállítószalag idő előtti megrongálódását okozza, az elporzott anyag eltávolítása munkaidő kiesést eredményez. Ilyen jelenségek pl. a bányá­szatban, a kohászatban, az építőiparban, de leg­főképpen a szilikátipar területén tapasztalhatók, 20 ahol a szemcsés szerkezetű anyagok szállítása sza­bad térben és zárt helyiségekben egyaránt több­nyire szállítószalaggal történik. Szabadtéri szállítás esetén a szállítószalag és a szállított anyag ked­vezőtlen időjárás esetén károsodik, az elporzott 25 anyag a levegőt és a környezetet szennyezi. Zárt helyiségben a keletkező porfelhő leülepedve a gépek finomabb és forgó alkatrészeit teszi tönkre, a szállápor pedig az ott dolgozóknak okoz szili­kózist és egyéb megbetegedéseket. 30 A szállítószalagok visszatérő ágairól lehulló por­részek nemcsak fokozzák a levegő szennyeződését, hanem a szállítószalagon maradt részecskék lehullva oly mennyiségben gyűlnek össze, hogy időszakon­ként a szállítást meg kell szüntetni és a halmokban lerakódott anyagot el kell távolítani, ez idő alatt a szállítás szünetel és a folyamatos termelésben fenn­akadás áll elő. A fenti hátrányok kiküszöbölésére különböző szállítóberendezéseket állítottak elő, ezek a beren­dezések azonban az előírt követelményeknek csak részben felelnek meg és a levegő szennyezettségét sem oldották meg. Ilyen berendezés pl. a 2 235 231-es. lajstrom­számú német szabadalom, amelynél a szállítószalag egyrésze van burkolva, de a feladó és ledobó helyeken, ahol a porzás a legnagyobb, ott már nincs burkolat, a visszatérő ágról lehulló anyag pedig igen hamar megtölti a burkolatot aminek tisztítása sokkal körülményesebb mint a burkolat nélküli szállítószalagé. Ismeretes továbbá a 2 138 535 lajstromszámú szabadalom, ahol csupán a szállítószalag előremenő része burkolt, ezt a berendezést csomagolt áruk, pl. lisztes zsákok szállítására alkalmazzák. Ez a berendezés is csak részben burkolt, aminek követ­kezménye, hogy a lyukas zsákokból kifolyó finom szemcsés anyag a szállítószalag visszatérő ágán le­hullik, szennyezi a levegőt és az értékes anyag 171955

Next

/
Thumbnails
Contents