171912. lajstromszámú szabadalom • Eljárás célszerűen könyvek csomagolására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1975. VIII. 1. (JA-738) Finnország-beli elsőbbsége: 1974. VIII. 01. (2311/74) Közzététel napja: 1977. XI. 28. Megjelent: 1978.X. 31. 171912 Nemzetközi osztályozás: B 65 B 25/14 Janhonen Veikko ügyvezető igazgató, Helsinki, Finnország Eljárás célszerűen könyvek csomagolására 1 A találmány tárgya eljárás, célszerűen könyvek csomagolására, főleg postai továbbítás céljából. A technika állása szerint a postai könyvkül­demények csomagolására már alkalmaztak külön­böző gépi berendezéseket. 5 Ezen berendezések viszonylag bonyolultak vol­tak, mert a védőborítás kialakításához a könyv vastagságát, illetőleg méreteit figyelembe véve olyan szerszámot kellett készíteni, amely a csomagoló­kartonon, a kívánt méretű dobozszerű burkolat írj méreteinek megfelelő bevágásokat, kimetszéseket és hajtogatást készítette. Az eddig alkalmazott csomagolási műveietek ezekkel a gépekkel munkaidőráfordítás szempont­jából sem voltak gazdaságosak,-mert a csomagoló- 15 anyagban kialakítandó bevágások, illetőleg kivá­gások és a hajtogatás mind egy-egy külön munka­műveletet jelentett, ami a csomagológépek gazda­ságos működési sebesságét korlátozta. Mindent egybevetve a technika állásához tartozó, könyvek 20 csomagolására szolgáló gépi berendezések gazdaság­talanok voltak. Célunk a fent ismertetett hátrányok jelentős csökkentése, a könyvek postai továbbításához szük­séges csomagolási műveletek egyszerűsítése és ezál- 25 tal gazdaságos, az eddiginél jelentősen olcsóbb, egyszerűbb és kisebb munka- és költségráfordítást igénylő gépi berendezések lehetőségének biztosítása. Célunk továbbá, hogy a találmány szerinti eljárással a jelenlegi csomagolási eljárásnál jelen- 30 tősen nagyobb sebességű, és így lényegesen koi szerübb eljárást, és ennek megvalósítására alkalmas gépi berendezést javasoljunk alkalmazni. A találmány szerinti eljárás, amely főleg köny­vek csomagolására szolgál postai továbbítás cél­jából, lemezszerű anyagot, célszerűen kartonlapot vesz alapul védőborítás céljára. A találmány szerint a becsomagolandó könyvet először papírral vagy hasonló anyagból készült szalaggal vesszük körül. Ezután ezt a szalagot, vagy a kartonlemeznek a szalaggal érintkező részeit ragasztóanyaggal látjuk el, majd a könyvet ráhelyezzük a kartonlemezre. Ezután a kartonlemezt a könyv borítójának alak­jára hajlítjuk, miközben a kartonlemezt a szalag­gal a ragasztóanyag útján úgy kötjük össze, hogy a szalagot a kartonlemez nyitott végein átteker­cseljük. A találmány szerinti csomagolási eljárást az alanti kiviteli példa alapján rajzmelléklet segít­ségével ismertetjük részletesebben. A rajzon az 1. ábra a találmány szerinti csomagolási eljárás első intézkedését szemlélteti vázlatosan, 2. ábra a találmány szerinti csomagolási eljárás második lépését szemlélteti vázlatosan, míg a 3. ábra az elkészült csomag vázlatos képét szemlélteti. Az 1 tekercsről folyamatosan futó 2 papír­szalagot vezetünk le. Amint az 1. ábrán látszik, a csomagolandó 3 könyvet annak hátoldala felől 171912

Next

/
Thumbnails
Contents