171883. lajstromszámú szabadalom • Elektromágneses tengelykapcsoló

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napaj: 1976. VII. 09. Közzététel napja: 1977. XI. 28. Megjelent: 1978. XI. 30. (EÉ-2432) 171883 Nemzetközi osztályozás: F16D 27/06, 27/10 Feltaláló: Tatur Oleg Nikolaevich gépészmérnök, Zhed Viktor Petrovich gépészmérnök, Flidlider Grigory Maxovich villamosmérnök, Moszkva, Dzhavakhov Gennady Sergeevich gépészmérnök, Ryazan, Szovjetunió Tulajdonos: Experiment alny Nauchno-Issledovatelsky Institut Metallorezhuschikh stankov, Moszkva, Szovjetunió Elektromágneses tengelykapcsoló 1 A találmány tárgya mechanikus csatolású elekt­romágneses tengelykapcsoló és különösen elektro­mágneses súrlódásos, illetve fogas tengelykapcsoló (kis homlokfoggal), az ilyenfajta tengelykapcsolók szerszámgépeknél és más gép hajtásoknál, például automatikus sebességváltóknál, előtoló és segéd­mozgást képező készülékeknél, valamint más ha­sonló szerkezeteknél alkalmazhatók. A fémmegmunkáló és egyéb gépek körében leg­elterjedtebbek az olyan elektromágneses tengely­kapcsolók, amelyeknek mágnesesen vezető tárcsái vannak, és ezeket kétszer keresztezi a mágneses fluxus. Ezen oknál fogva, a további fejtegetéseink ilyenfajta tengelykapcsolókra vonatkoznak. Az ismert kialakítású elektromágneses tengely­kapcsoló egy egységből álló, összetett házat tartal­maz, továbbá ferromágneses tartóhüvellyel kapcso­lódó mágnesesen vezető belső tárcsái és egy külső menesztővel kapcsolódó mágnesesen vezető külső tárcsái vannak, és a tartóhüvelyből nem mágneses szerkezeti anyagból álló közdarabbal elszigetelt hor­gonya van. Mindegyik tárcsa egy-egy külső és belső gyűrű­ből tevődik össze, és ezek áthidalásokkal vannak összekötve. Az elektromágneses tengelykapcsoló által kifej­tett nyomatékot az illető tárcsapárokra ható merő­leges erővel arányos súrlódási nyomatékok összege adja. 10 Ezt az erőt a tárcsagyűrűket metsző hasznos fluxus négyzetével arányos mágneses húzóerő hozza létre. A mágnesesen vezető tárcsákkal rendelkező tengelykapcsolónál szórt fluxusok is vannak, azon­ban amelyek a külső tárcsagyűrűkről kiindulva az áthidalásokon keresztül a belső tárcsagyűrűkre csat­lakoznak, valamint a belső tárcsákról a fogazaton keresztül a hüvelyre, és szórt fluxus halad a ten­gelykapcsoló házától a tengelyhez. Az áthidalásokon áthaladó szórt fluxus csök­kenti a hasznos fluxust, valamint az illető tárcsapár által kifejtett nyomatékot oly mértékben, ameny­nyire a tárcsákat a pólusoktól eltávolítják. Ezt a 15 hatást egyetlen lemezanyagból készített tárcsáknál alapvetően nem lehet kiküszöbölni. A belső tárcsákról a hüvelyre irányuló szórt fluxus a hüvely végrészén keresztül záródik az elektromágneses tengelykapcsoló házához. Ez is 20 csökkenti a hasznos fluxust, valamint a megfelelő belső tárcsagyűrűk által keltett nyomatékot olyan mértékben, amilyen mértékben a tárcsákat köze­lítjük a ház pólussíkjához. 25 Az a szórt fluxus, amely a házról kiindulva a tengelyre jut, a hüvelynek a házhoz illeszkedő részén át jut a tengelyre. A továbbiakban ez a fluxus áthalad a tengelyen, azután a tengely csap­ágyain (az elektromágneses tengelykapcsoló hor-30 gonyának oldalán), és a szerkezet más részein, 171883

Next

/
Thumbnails
Contents