171880. lajstromszámú szabadalom • Nagystabilitású diszkrét kijelzésű hangfrekvenciás csúcsszintmérő

MAGVAR SZABADALMI 171880 NÉPKÖZTÁRSASÁG LEÍRÁS SZOLGALATI TALÄLMÄNY $ Bejelentés napja: 1975. V. 27. (EE—2342) Közzététel napja: 1977. XI. 28. Nemzetközi osztályozás: G 01 R 13/02 ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Megjelent: 1978. XI. 30. •• ... :;;•!;";••.­­.; Feltalálók: LEHEL György oki. villamosmérnök (25%), REICHLIN Viktor oki. villamosmérnök (25%), DANILOVICS József oki. villamosmérnök (45%), TARNÓI István üzemmérnök (5%), Budapest Tulajdonos: Elektroakusztikai Gyár, Budapest Nagystabilitású diszkrét kijelzésű hangfrekvenciás csúcsszintmérő A találmány tárgya: nagystabilitású, nagy mé­rési pontosságú diszkrét kijelzésű hangfrekven­ciás feszültség-csúcsszintmérő, kis áramfelvétel­ingadozással, nagy skála felbontással, intenzív figyelemfelhívó hatású túl vezér lés-jelzéssel — 5 célszerűen a stúdiótechnikában kisvezérlésmérő­ként való felhasználásra. A híradástechnikában, ezen belül elsősorban a hangfrekvenciás technikában az elektromos jellé alakított információ intenzitásának, amplitúdója- 10 nak, jelszintjének csúcsértékmérésére kivezérlés­mérőket használnak. A kivezérlésmérők általános felépítése — a működési sorrendet véve figyelembe — hagyo­mányosan a következő: 15 Illesztő erősítő — csúcsegyenirányító — loga­ritmizáló — egyenáramú erősítő — felfutási — visszafutási idő beállító- és villamos mérőműszer (fénymutatós). Ilyen felépítésű a BE AG MAE 121 — MPE 141 tip. kivezérlésmérője, vagy kis 20 eltéréssel a Magyar Rádió MAE 129 — MPE 149 tip. kivezérlésmérője. E kivezérlésmérőknél azon­ban stabilitási hibák és mérési pontatlanságok vannak. Ezek forrásai a kisszintű jelek egyenirá­nyítása, a logaritmizálás, az egyenáramú erősí- 25 tők, és a villamos mérőműszerek. A logaritmizálás úgy történik, hogy az egyén­irányított bejövő jelszintet egy szintfüggő osztású áram- vagy feszültségosztóra vezetik. A logarit­mus görbe jó megközelítése érdekében a szint- 30 függő osztásoknak nagy pontosságúaknak kell lenni, ezt azonban az alkalmazott diódákkal, vagy tranzisztorokkal igen nehéz elérni, a hőfokfüggés következtében. Közismert, hogy az egyenirányítók és az egyenfeszültségerősítők igen kis jelszinteknél nagy hibával dolgoznak és csak igen bonyolult felépítéssel pontosíthatók. Mivel a kivezérlésmé­rőknél a mérni kívánt legmagasabb szintű jel ez­redrészét is még megbízhatóan kell regisztrálni, kézenfekvő, hogy ezt a hagyományos megoldá­sok igen nagy hibával végezték. Kivezérlésmérőknél fontos követelmény a gyorsan, ugrásszerűen változó információ hű re­gisztrálása, ezért a villamos mérőműszerekkel szemben támasztott követelmények igen nagyok. Ideális, tehetetlenség és túllendülésmentes villa­mos mérőműszer nem létezik, elsősorban a len­gőrész tömege miatt. Különleges, bonyolult meg­oldásokkal a felfutási időt és a túllendülést bizo­nyos korlát alá lehet szorítani (pl. fénymutató a hozzátartozó optikai rendszerrel). Az ilyen mű­szerek azonban bonyolultságuk miatt igen sérü­lékenyek. Korszerű stúdióasztaloknál ma már több mérőműszert kell közvetlenül egymás mel­lé — 25—50 mm — távolságban elhelyezni. Ez a permanens mágnesek kölcsönhatásai, és a mecha­nikus helyszükséglet miatt hagyományos villa­mos mérőműszerekkel nem valósítható meg. Mind fentiekből látható, a hagyományos elren-171880 1

Next

/
Thumbnails
Contents