171875. lajstromszámú szabadalom • Belsőégésű kompressziógyújtású robbanómotor

MAflYAR SZABADALMI 171875 NÉPKÖZTÁRSASÁG A LEÍRÁS "^ *">\ Bejelentés napja: 1975. III. 26. (EA—144) Elsőbbsége: Franciaország 1974. III. 29. (74 11011) Nemzetközi osztályozás: F 02 B 37/00 F 02 D 23/00 Közzététel napja: 1977. XI. 28. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Megjelent: 1978. XI. 30. - •"•;: Í Mi • . Feltalálók: Melchior Jean mérnök, Párizs, André-Talamon Thierry mérnök, Párizs, Franciaország. Tulajdonos: Etat Francais, représenté par le Délégué Ministériel pour l'Arme­ment, Paris Armées, Franciaország. Belső égésű kompressziógyújtású robbanómotor i A találmány tárgya a belső égésű robbanómoto­rok típusához tartozó olyan motor, amelyben egyrészt legalább egy kompresszort tartalmazó turbókompresz­szor-csoport által túltöltött belsőégésű robbanótér a kompresszort hajtó turbina és egy olyan csatorna van 5 kialakítva, amely előnyösen a kompresszor kiömlőnyí­lása és a turbina beömlőnyílása között létesít állandó összeköttetést és úgy van kialakítva, hogy a kompresszor által termelt, de a motorban nem hasznosított teljes levegőmennyiséget a turbinába vezeti vissza, másrészt 10 egy olyan változó térfogatú munkatere van, amely a beömlővezeték révén a kompresszor kimenetével, míg egy kiömlővezeték révén a turbina bemenetével van összekötve oly módon, hogy a munkatér a csatornának legalább egy részével párhuzamosan van kapcsolva. 15 A találmány szerinti berendezésben van továbbá egy já­rulékos, felső és alsó részre osztott égés-tere, melynek primer tartományába a friss levegő az említett csator­nán keresztül, a tüzelőanyag pedig egy erre a célra szol­gáló rendszeren keresztül érkezik, míg a szekunder, 20 vagyis az égéstermékeket öblítő tartományba a friss levegő légcsatornán át, az égéstermékként keletkező gá­zok pedig egy kivezető csatornán keresztül áramlanak a turbinába, amelyet a felhevített gázok hajtanak. A csa­tornában fojtótárcsa vagy ehhez hasonló szerelvény van, 25 amely úgy van kialakítva, hogy a kompresszorból ki­áramló levegő és a turbinába beáramló gáz nyomáscsök­kenést hoz létre, amely gyakorlatilag független a csa­tornába átáramló teljes levegőmennyiség és a kompresz­szor által szolgáltatott teljes levegőmennyiség viszonya- 30 tói, de ez a viszony ugyanazon értelemben változik, mint a csatornában, a fojtótárcsán túl levő térben ural­kodó nyomás. A „változó térfogatú munkatérrel rendelkező belső­égésű robbanómotor" fogalmi megjelölése alatt mind­azokat a motorokat értjük, amelyeknek legalább egy olyan munkatere van, amelyben az üzemanyag beszívá­sa, a kompresszió, a robbanás és az expanzió, valamint az égéstermékek kiöblítése történik, függetlenül attól, hogy ez a munkafolyamat négy ütemben, vagy két ütemben zajlik le. Általában olyan motorokról van itt szó, amelyeknek munkaterében vagy munkatereiben hengerben mozgó dugattyú van, mely alternáló vagy forgó mozgást (például a forgódugattyús Wankel mo­tor) végez, szemben azokkal a belső, égésű motorokkal, melyeknek változatlan térfogatú munkatere van, mint amilyen például a gázturbina. A fent elmondottakból már egyértelmű az, hogy a „változó munkaterű belsőégésű motorok" kifejezés fo­galmi körébe mindazok a motorok beletartoznak, ame­lyeknek csak egy munkaterük van, de azok a motorok is, melyek több munkatérrel rendelkeznek. Sőt, amikor azt mondjuk például, hogy a turbo-kompresszor cso­portban egy kompresszor és egy turbina van, vagy ami­kor azt mondjuk, hogy a motorikus berendezésben egy járulékos égéstér is van, ez azt jelenti, hogy a turbo­kompresszor egységben legalább egy kompresszor és legalább egy turbina s a motornak legalább egy járu­lékos égésiére is van. A fentiekben kissé részletesen ki­fejtett fogalmi körre utaló szóhasználatot a találmányi 171875 1

Next

/
Thumbnails
Contents