171806. lajstromszámú szabadalom • Pneumatikus energiatároló televíziós kameraállványhoz

MAGYAR SZABADALMI 171806 NÉPKÖZTÁRSASÁG LEÍRÁS SZOLGALATI TALÁLMÁNY iilÉiÉk löt Bejelentés napja: 1976. II. 18. (ME—1948) Nemzetközi osztályozás: B 66 F 3/34 ^w^ Közzététel napja: 1977. X. 28. -,. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Megjelent: 1978. X. 31. Feltalálók: WAGNER István gépészmérnök, Szigetszentmiklós, 35%, HOLY Károly gépésztechnikus, Szigetszent­miklós, 35%, HOFFMANN Lajos gépésztechnikus, Szigetszentmiklós, 30% Tulajdonos: Mechanikai Gépgyártó Szövetkezet, Budapest Pneumatikus energiatároló televíziós kameraállványhoz Televíziós felvevő kamerákat a felvétel köz­ben a tér minden pontjában mozgatni kell, hogy a felvételt a szükséges nézőpontból lehessen el­készíteni. A talajjal párhuzamos mozgatás kerekeken 5 történik, míg a függőleges és vízszintes tengely körüli forgatást általában a kamera alatt elhe­lyezett panorámafej biztosítja. Ezeknél a mozga­tásoknál súlypont magasság nem változik, így a súrlódásokon kívül más erő a mozgatáshoz nem 10 szükséges. A kamera függőleges irányú mozga­tásakor a kamera (melynek tömege 100 kg is le­het) helyzeti energiáját valami módon tárolni, vagy felemészteni, illetve emelésnél pótolni kell. Ismeretesek olyan megoldások, ahol a kamera 15 tömegének megfelelő ellensúllyal van kiegyenlít­ve a mozgatás. Ennek a hátránya, hogy a kame­raállvány tömege megnövekszik és a szükséges egyéb mozgatásokat nehezíti. Olyan megoldás is ismert, ahol a kamerát hidraulikus munkahen- 20 ger vagy orsós csavaremelő emeli. Ezeknél a megoldásoknál erergiát kell befek­tetni az emeléshez. Cél a találmánnyal olyan megoldás kidolgozá­sa, ahol a kamera függőleges mozgatása minden 25 helyzetben kiegyensúlyozott, a legkisebb erőha­tással emelhető, ill. süllyeszthető, de a kamera­állvány súlya nem növekszik az ellensúlyokkal. A találmány szerinti megoldásnál 1 kamera egy párhuzamos mozgást biztosító 2 karrendsze- 30 ren van elhelyezve, a 2 karrendszerrel együtt mozog egy 3 görbe tárcsa, amely az 5 membrán­ra támaszkodik. Az 5 membrán alatt levő tér­ben túlnyomás alatt 6 levegő van. A kamera le­süllyedésekor a 3 görbetárcsán 4 görgőn és 5 membránon keresztül összenyomja a 6 levegőt, így a kamera helyzeti energiáját a levegő össze­nyomásával tárolja. A 3 görbe tárcsa kialakítása olyan, hogy az 1 kamera függőleges elmozdulá­sának és a 6 levegő térfogat csökkenésének meg­felelő irányú elmozdulását végzi minden hely­zetben. A különböző tömegű kamerák kiegyenlítése a 6 levegő nyomásának változtatásával állítható be. Az ismert tömegű kamera felfogásánál a le­vegő nyomását az előre meghatározott értékig növeljük, mely a 7 nyomásmérő órán leolvasha­tó. Ezek után a kamera minden helyzetben ki van egyenlítve és függőlegesen könnyen mozgat­ható. Szabadalmi igénypontok 1. Pneumatikus energiatároló televíziós kame­raállványhoz a kamera minden helyzetben való kiegyenlítésére és függőleges mozgatására, azzal jellemezve, hogy a kamera (1) egy karrendsze­ren (2) van elhelyezve, amely karrendszer (2) egy 171806 1

Next

/
Thumbnails
Contents