171797. lajstromszámú szabadalom • Mikrokészülék gázadszorpciós folyamatok, valamint gázok és folyadékok, továbbá gáz-folyadék és folyadék-folyadék rendszerek volumetrikus és fázisviselkedésének laboratóriumi vizsgálatára

MAGYAR SZABADALMI 171797 NÉPKÖZTÁRSASÁG LEÍRÁS J% SZOLGALATI TALÁLMÁNY J% Nemzetközi osztályozás: ISP Bejelentés napja: 1976. IV. 28. (MA—2768) G 01 N 7/04 ^mr Közzététel napja: 1977. X. 28. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Megjelent: 1978. X. 31. Feltalálók: MILLEY Gyula oki. vegyészmérnök, 60%, BUKTA Bertalan oki. gépészmérnök, 40%, Miskolc Tulajdonos: MTA Olaj bányászati Kutató Laboratóriuma, Miskolc-Egyetemváros Mikrokészülék gázadszorpciós folyamatok, valamint gázok és folyadékok, továbbá gáz-folyadék és folyadék-folyadék rendszerek volumetrikus és fázisviselkedésének laboratóriumi vizsgálatára A gáz-szilárd adszorpciós folyamatok vizsgála­ta, különös tekintettel a természetes szénhidro­gének adszorpciójára, mind az elméleti kutatá­sok, mind pedig az ipari technológiák szempont­jából fontos feladat. A geokémiai és földalatti 5 gáztárolási problémák felvetették olyan mérések szükségességét, amelyek során a gázadszorpciós folyamatokat terepviszonyok között [100—500 kp/cm2 nyomáson és 70—150 °C hőmérsékleten] vizsgáljuk. E célkitűzések egyúttal a gáz-folya- 10 dék, folyadék-folyadék, valamint a gáz és folya­dék rendszerek volumetrikus és fázisviselkedésé­nek vizsgálatát is szükségessé tették. Gázadszorp­ciós vizsgálatok tekintetében a szakirodalom 70 kp/cm2 nyomásig szolgáltat adatokat. Így az is- 15 mertetett technikáktól eltérő módszert kellett kidolgozni, amelyre jellemző a kis gáztérfogat, a térfogatmérés nagy pontossága, a biztosítható magas nyomás és hőmérséklet. A volumetrikus és fázisviselkedések vizsgálatára elterjedten al- 20 kalmazott, közismert PVT készülékek a jelzett feladatokra nem használhatók, mert a szokvá­nyos cellaméretek 700—1200 cm3 -es térfogata az esetek nagy többségében nem biztosítható min­tamennyiséget kíván meg. 25 A kistérfogatú minták vizsgálatára alkalmas készülék csak akkor lehet megbízható, ha az egész rendszer holt-tere elhanyagolhatóan kicsi a mintához viszonyítva, ugyanakkor a hőmérsék- 30 let, nyomás és térfogat mérése igen nagy pontos­sággal történhet. Az elterjedten alkalmazott látóüveges cellák esetünkben nem alkalmazhatók a fentebb elmon­dott térfogati problémák miatt. A találmány révén ezt a hiány kívánjuk pó­tolni. A szükséges laboratóriumi technikai eszközök fejlesztése során kidolgoztuk azt a mérőrendszert, amely az említett mérések illetve vizsgálatok végzésére alkalmas, a műszaki igényeket kielé­gíti, a mérésekhez szükséges anyagmennyiség pe­dig nem haladja meg az 5—25 cm3 -t, előnyösen 7—8 cm3 -t. A nagynyomású, kistérfogatú készülék szerke­zeti megoldása olyan, hogy minden egység cső­vezeték nélkül, közvetlenül csatlakozik a cella­testre, a szükséges szelepek pedig a csatlakozási pontokra épülnek; 500 kp/cm2 nyomásig, —10— + 180 °C hőmérséklettartományon belül alkal­mazható. A készülék újdonságjellegét az adja, hogy az 5—25 cm3 , előnyösen 7—8 cm 3 belsőterű nagynyo­mású-cellát egy üvegkapilláris egészíti ki, amely­nek belső átmérője 0,5—3,5 mm, előnyösen 1,5— 2,5 mm, falvastagsága pedig az alkalmazandó nyomásértékektől függ. Az üvegkapilláris mérőcella átvilágításával, a fázishatárok helyzetének kathetométeres vagy fotoelektromos megállapításával illetve a válto-171797 1

Next

/
Thumbnails
Contents