171741. lajstromszámú szabadalom • Borsótöltőgép konzerves üvegek és dobozok nagyüzemi töltéséhez

MAGYAR SZABADALMI 171741 NÉPKÖZTÁRSASÁG LEÍRÁS SZOLGALATI TALÁLMÁNY Nemzetközi osztályozás: Bejelentés napja: 1976. II. 27. (EE—2408) B 65 B 1/00 1/48 Kiállítási elsőbbsége: 1975. VIII. 29. y^is numn «JV ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI Közzététel napja: 1977. IX. 28. Megjelent: 1978. IX. 30. í ^ KínWét * HIVATAL Közzététel napja: 1977. IX. 28. Megjelent: 1978. IX. 30. Feltaláló: BALOGH IMRE, gépésztechnikus, Budapest Tulajdonos: Élelmiszeripari Gépgyár, és Szerelő Vállalat, Budapest Borsótöltőgép konzerves üvegek és dobozok nagyüzemi töltéséhez A találmány tárgya olyan konzervipari töltő­gép szemes termékek, főleg borsó töltésére, mely­nek felső billenő garatja automatikusan szabá­lyozza a termékbeadagolást, bolygatóval ellátott alsó forgó garatja pedig megakadályozza az elő­főzött termék befülledését. Ismeretesek olyan töltőgépek, melyeknél a ga­rat kialakítása szögletes, téglalap keresztmetsze­tű. Ugyanakkor az alatta elforduló mérőhenge­rek kör mentén helyezkednek el, s mivel a mé­rőhengerek átmérője lényegesen kisebb a garat keresztmetszeténél, ezért a garatba töltött ter­méknek azon rétege, mely kívül esik a mérőhen­gerek által súrolt felületen, nem tud a mérőhen­gerbe, illetve a konzerves dobozokba vagy üve­gekbe bejutni. Előfőzött borsó esetén ez a garat­ban való huzamosabb ideig tartó megrekedés mi­nőségromlást eredményez. Ennek elkerülésére sok esetben készítenek olyan szerkezeti kialakí­tást, mellyel a garatot rázni lehet, vagy másik esetben belső keverő tengellyel forgatják a töl­tendő terméket. Ezek a megoldások nem adnak kielégítő ered­ményt, mivel az üres mérőhengerek a garat alatti útjuk első felében már telítődnek, és a hátralevő útszakaszon nem tudnak több borsót befogadni. Így tehát hiába van a rázás vagy a forgatás, a garat egy részében nem tud cserélődni a töltendő termék. Ismeretesek továbbá borsótöltőgépek, melyek egyetlen olyan garattal vannak ellátva, melynek magassági helyzete a töltendő edény magasságá­tól függően változik. Ez a megoldás a garathoz való termékhozzávezetést nehezíti meg. Ha túl 5 nagy hézag van a csatlakozásnál, akkor a gépke­zelőnek figyelni kell a garatot, hogy túltöltés, az­az kiszóródás ne történjen. Ha viszont a csatlako­zó mélyen nyúlik a garatba, akkor elmarad ugyan a kiszóródás, de kialakul egy jókora termékosz-10 lop, melynek nyomása megrepeszti, illetve ron­csolja az oszlop alján levő szemeket. A találmány azon a felismerésen alapul, hogy az ismert megoldások hátrányai kiküszöbölhetők olyan töltőgép kialakításával, mely az ismert 15 megoldásoktól eltérően — szemes termékek, főleg borsó töltésére — kettős garattal rendelkezik, mert így ez a szerkezeti kialakítás automatikusan biztosítja a felső garatot túltöltés ellen, létrehoz­za a mérőhengerek megtöltéséhez szükséges opti-20 malis rétegmagasságot, az alsó forgó garat üzem közben kíméletesen keveri az előfőzött terméket, és a forgó garatból való ürítés, a keverés, vala­mint az utántöltés együttvéve olyan összetett mozgást eredményez, mely kizárja a befülledés 25 veszélyét. A kettős garatrendszer szerkezeti kialakítása egyszerű, olcsón előállítható, üzemeltetése, kar­bantartása különösebb szakértelmet nem igényel. A konzerves üvegek és dobozok nagyüzemi töl-30 tésére szolgáló találmány szerinti borsótöltőgép-171741 1

Next

/
Thumbnails
Contents