171739. lajstromszámú szabadalom • Eljárás helyettesített indazol-karbonsav-hidrazidok előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGALATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1975. III. 19. Közzététel napja: 1977. X. 28. Megjelent: 1978. IX. 30. (EE—2316) 171739 Nemzetközi osztályozás: C 07 D 405/12 C 07 D 409/12 Feltalálók: Magdányi László oki. vegyészmérnök, 50%, Toncsev Hriszto oki. vegyész, 40%, Bercsényi Pálné tanár, 10%, Budapest Tulajdonos: EGYT Gyógyszervegyészeti Gyár, Budapest Eljárás helyettesített indazol-karbonsav-hidrazidok előállítására i A találmány tárgya eljárás (I) általános képletű új, gyógyászatilag értékes antimikrobiális és antifungális hatású vegyületek előállítására. A képletben Rl jelentése 1—4 szénatomos alkilcsoport, 5 R2 hidrogénatomot, vagy 1—4 szénatomos alkilcsopor­tot jelöl, X jelentése oxigén-, vagy kénatom, de abban az esetben, ha Rl metilgyököt jelent és ugyanakkor R2 hidrogén­atomot jelöl, csak kénatomot jelenthet. 10 Az (I) általános képletű vegyületeket a találmány sze­rint úgy állítjuk elő, hogy egy (II) általános képletű indazol-3-karbonsav-hidrazidot vagy egy (III) általános képletű aldehiddel, vagy egy (V) általános képletű alde­hiddel reagáltatunk 20—200 C°, előnyösen 40—150 C° 15 közötti hőmérsékleten, s amennyiben (V) általános kép­letű aldehiddel reagáltatunk, a kapott terméket elkülö­nítjük, majd célszerűen tömény kénsav és salétromsav elegyében, 0—10 C° közötti hőmérsékleten nitráljuk. Ugyancsak előállíthatók az (I) általános képletű ve- 20 gyületek a találmány szerint oly módon is, hogy egy (II) általános képletű vegyületet egy (IV) általános kép­letű vegyülettel reagáltatunk vizes ásványi sav jelenlété­ben, 20—100 C°, előnyösen 40—80 C° közötti hőmér­sékleten. A (II), (III) és (IV) képletekben Rl, R 2 és X je- 25 lentése a fent megadott, és R4 1—4 szénatomos alkán­karbonsav-gyököt, azaz alkil-karbonil-csoportot, elő­nyösen acetil-csoportot jelent. A kapott (I) általános képletű termék cisz- és transz­-izomerek keveréke, kívánt esetben ugyancsak a talál- 30 mány szerint frakcionált kristályosítással gyakorlatilag tiszta cisz- és transz-izomerekre bontjuk. Oldó és/vagy hígítószerként elsősorban kis szénatomszámú (1—6 szén­atomos), egy- vagy többértékű alifás alkoholokat, ezek étereit, gyűrűs étereket, továbbá kisszénatomszámú alkánkarbonsavakat, ezek észtereit, amidjait, illetve ezek keverékét használjuk. Igen előnyösnek találtuk a (II) és (III) általános képletű vegyület reagáltatása esetén azt a találmány szerinti előállításmódot, amelynél a (II) általános képletű vegyületet valamely ásványi sav legalább mólekvivalens mennyiségét tartalmazó vizes oldatban használjuk. Az így előállított (I) általános képletű vegyületet a gyógyszerkészítésben alkalmazott, szokásos hígítósze­rek, vivő- és/vagy segédanyagok felhasználásával, egyébként önmagában ismert módon gyógyszerré ala­kíthatjuk át. A (II) általános képletű kiinduló karbonsavhidrazidok nagyrészt ismert módon állíthatók elő (161840 sz. magyar szabadalmi leírás), egy részük új vegyület, ezek előállítását a példákban ismertetjük. A (III), (IV) és (V) képletű vegyületek kereskedelmi forgalomban kaphatók. A találmány szerinti módon előállított vegyületek igen alacsony koncentrációban gátolják egyes mikroor­ganizmusok szaporodását, s ezért alkalmasak baktériu­mok és gombák okozta fertőzések elhárítására a szoká­sos gyógyszerformákban (por, kenőcs stb.). Az antibakteriális hatás jellemzésére meghatároztuk vegyületeink minimális gátló koncentrációját (MIC) az alábbi teszt-organizmusokkal szemben: 171739 1

Next

/
Thumbnails
Contents