171701. lajstromszámú szabadalom • Eljárás beton és műbeton rétegekből álló építőelem, főleg lemez készítéésre

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1974. III. 20. Közzététel napja: 1977. IX. 28. Megjelent: 1978. IX. 30. (VI—971) 171701 Nemzetközi osztályozás .­E 04 B E 04 C 1/02 1/62 2/24 2/50 Feltalálók: JOLSIN Igor Mihajlovics, 30%, REZNYIK Vlagyimir Boriszovics, 30%, oki. mérnökök, Kijev, Szovjetunió, SZILÁGYI László, 20%, SCHANDL Vilmos 20%), oki. mérnökök, Budapest Tulajdonos: Ukrán Vízépítési és Meliorációs Tudományos Kutató Intézet, Kijev, Szovjetunió 60%, Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézet, Budapest, 40% Eljárás beton és műbeton rétegekből álló építőelem főleg lemez készítésére A találmány beton (vasbeton) és műbeton (műgyantabeton) rétegekből álló építőelem, fő­leg lemez, valamint ilyen építőelemekből össze­tett összefüggő felület, illetve építmény készíté­sére vonatkozik. 5 A műbeton előnyös tulajdonságai: a kémiai hatásokkal és a kopással szemben tanúsított ki­váló ellenállása közismert, ezért vegyiüzemek , padlóburkolata, repülőterek kifutópályája, erős hordalékkoptatásnak, kavitácionak kitett vízépí- 10 tési műtárgyak építményeinek, illetőleg ezek na­gyobb felületeinek burkolata céljára különösen alkalmas. A műbetonnak olyan előállítási hátrányai van- 15 nak, amelyek önmagában való alkalmazását sok esetben nem teszik célszerűvé. Nevezetesen nagyobb felületen műbetont ké­szíteni nehéz feladat. Minthogy az alkalmazott műgyanta-kötőanyagok túlnyomó részében a be- 20 dolgozási idő nagyon rövid, a keveréket csak mintegy 100 liternél kisebb adagokban lehet el­készíteni. Az ennél nagyobb adagok esetén a ke­verék már a keverő edényben annyira felmele­gedhetik, hogy bedolgozhatatlanná válik. Kézi 25 bedolgozásnál nagyon nagy gyantafelhasználás szükséges, hogy az anyag plasztikusabb lehes­sen, A helyszíni készítésnél gyakran keletkező felszíni egyenetlenség a burkolat tönkremenete­lének kiindulását okozhatja. Mindezek miatt a 30 monolit műanyagburkolat rosszabb minőségű és igen költséges. Kézenfekvő a gondolat, hogy a műbetont be­tonnal kombináljuk. Ebben az esetben vékonyabb műbetonburkolat is elégséges lehet. Helyszínen előállítva a műbetonréteg készítése így is a fenti nehézségekbe ütközik, emellett különös akadálya a kétrétegű burkolat készítésének az, hogy a be­ton és a műbeton jól és tartósan nem mindig tapad egymáshoz, ezért együttdolgozásuk nem mindig biztosítható, sőt a műbeton a betonról olykor le is válhat. Ezen okok miatt nem sikerült mind ez ideig a beton- és műbetonrétegekből álló előregyártott elemek készítése sem. A nehézségeket csak fo­kozza az, hogy a műbeton a frissen tömörített be­tonra nem hordható fel. Ha a műbeton kötő­anyaga epoxi- vagy poliésztergyanta, a friss be­tonfelület nedvessége csökkenti az érintkező mű­beton szilárdságát. Furángyanta kötőanyag ese­tén a lúgos cementtej lép reakcióba a furángyan­ta katalizátorával s ennek eredményeképpen a műbetonnak a betonnal érintkező több centimé­ter vastag rétege nem szilárdul meg. A műbe­tont csak akkor lehet tehát ráhordani a betonra, ha az már megszilárdult, ami a nagyüzemi gyár­tást úgyszólván lehetetlenné teszi: a zsaluzatot (formát) mindaddig nem lehet ugyanis újra fel­használni, amíg egy-egy elem gyártása be nem 171701 1

Next

/
Thumbnails
Contents