171645. lajstromszámú szabadalom • Szállítólánc vágányépítő gépekhez

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1975. VI. 25. (PA—1217) Bejelentés elsőbbsége: Ausztria: 1974. VIII. 14. (A 6688/74) Közzététel napja: 1976. VI. 28. Megjelent: 1978. IX. 30. 171645 Nemzetközi osztályozás: E 01 B 27/06 Feltalálók: THEURER Josef mérnök, Bécs, FÖLSER Kari mérnök, Linz-Urfahr, Ausztria Tulajdonos: Franz Plasser Bahnbaumaschinen-Industriegesellschaft m. b. H., Bécs, Ausztria Szállítólánc vágány építő gépekhez i A bejelentés tárgya szállítólánc vágányépítő gépekhez, különösen kavics-ágy tisztító gépek­hez, amely szállítólánc tartókereten elrendezett görgőkön sokszög alakban vezetett végtelenített lánc, amelynek pályája a kavicságyon kereszt- 5 irányban átvezetett keresztágból és a gép két ol­dalán billenthetően elrendezett hosszágakból áll. Kavics-ágy tisztító gépeken alkalmazott szállí­tóláncot a 273-205 lsz. osztrák szabadalmi leírás ismertet, amely a sínpár síkjához képest billent- 10 hető ferde síkú háromszög alakú pályán mozgó végtelen lánc. A lánc pályája a kavicságyon a talpfák és a sínpár alatt keresztirányban átveze­tett keresztágból és a gép két oldalán billenthe­tően elrendezett hosszágakból áll. A háromszög 15 alakú pálya felső csúcsánál lánchajtómű (TU­RAS-hajtómű) van elrendezve, és a hosszágak alsó végén elrendezett görgő vezeti a láncot a ke­resztág irányába. A lánc feszítése úgy történ­het, hogy a szállítóláncot a lánchajtóműhöz ké- 20 pest a sínek hosszirányában eltolják. Ezzel a re­latív elmozdulással azonban a szállítólánc felső csúcsának helyzete megváltozik, ezáltal megvál­tozik a szállítólánc ürítésének helye is — eltoló­dik a rosta közepe irányába — így a rosta felü- 25 léte nem minden állásban használható ki teljes egészében. Ez erősen szennyezett kavics-ágy tisztításakor a gép haladási sebességének csök­kentését vonja maga után. Célunk a találmánnyal a vágányépítő gépeken 30 alkalmazott ismert szállítóláncénál egyszerűbb felépítésű és üzemű láncfeszítőszerkezettel ellá­tott szállítólánc kialakítása. A feladat találmány szerinti megoldásában a lánc pályájának keresztága vagy legalább egyik hosszága legalább két — a lánc hosszirányában egymáshoz képest eltolható — részből áll, ame­lyek feszítőszerkezettel vannak ellátva, amely­lyel a szállítólánc effektív hossza és feszessége egyszerű módon, gyorsan és finoman, munka­végzés közben is állítható. Az állítószerkezet nem tartalmaz terjedelmes és súlyos részeket, ame­lyek helyzetét az állítás során változtatni kell — mint amilyen az ismert szállítóláncok TURAS lánchajtóműve. A találmány szerinti megoldás révén a lánc a kívánt erővel feszíthető és állítás közben a szállítólánc ürítésének helye a rostához képest nem vlátozik. A találmány szerinti megoldás egy meglepő többlethatást is eredményez az ismert megoldá­sokhoz képest: mind a lánc hossza, mind a szál­lítólánc pályájának ágai tetszés szerint változtat­hatók munka közben, így különlegesen jól illeszt­hető a szállítólánc alakja a különböző munka­feltételekhez. A találmány szerinti megoldás eddig az egyet­len, amely lehetővé teszi a szállítólánc pályája hatásos hosszának tetszés szerinti változtatását — hosszabbítását vagy rövidítését — különösen az alsó keresztágban, amely a követ a kavics-171645 1

Next

/
Thumbnails
Contents