171624. lajstromszámú szabadalom • Kapcsolási elrendezés előnyösen pneumatikus segédenergiával működő mesterséges lélegeztető készülékhez

MAGTAB NÉPKÖZTÁRSASÁG #^> ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1972. XII, 22. (ME-1586) Közzététel napja: 1977. IX. 28. Megjelent: 1978. IX. 30. 171624 Nemzetközi osztályozás: A61H 31/00 Feltalálók: Szűcs Attila oki. villamosmérnök, Kosa György oki. gépészmérnök, Budapest Tulajdonos: MEDICOR Művek, Budapest Kapcsolási elrendezés előnyösen pneumatikus segédenergiával működő mesterséges lélegeztető készülékhez 1 A találmány tárgya kapcsolási elrendezés, elő­nyösen pneumatikus segédenergiával működő ké­szülék mesterséges lélegeztetés céljára. A találmány előnyösen pneumatikus segédener­giával működő, önmagukban ismert nyomás- és időérzékelők, logikai elemek, beavatkozó és sza­bályozó szervek, mint fő építő elemek segítségével mesterséges lélegeztetésre alkalmas elrendezés össze­állítására szolgál. Mint ismeretes, a pneumatikus nyomás és/vagy idő vezérlésű mesterséges lélegeztetést általában kü­lön erre a célra épített berendezések végzik, azon­ban ezek vizsgálata azt mutatja, hogy felépítésük­ben érvényesül egy, a működés lényegét adó közös elrendezési elv. 10 15 Az 1. ábrán látható logikai idő-diagram szerint belélegeztetés van, ha L=l, kilélegeztetés van, ha L = 0. Látható továbbá a lélegeztetés két fázisa, a belégzési fázis — ez TB ideig tart - ez alatt folyik a 20 belélegeztetés és a kilégzési fázis— ez TK ideig tart - ez alatt folyik a kilélegeztetés. A légzés periódus ideje T. Ez alatt folyik le egy 1 légzési periódus. A légzés frekvenciája f=—. A 25 légzésarány a belégzési idő (TB ) viszonya a ki-TB légzési időhöz (TK ), azaz A =—. Tk 30 Általában a lélegeztető berendezések nyomás­érzékelőt alkalmaznak annak érzékelésére, hogy a tüdőben vagy a szájban kialakult nyomás értéke mekkora, s ezen paraméter általában kézzel előre beállítható értékénél a nyomásérzékelő kimeneti jelet ad. Általában tartalmaznak továbbá a lélegez­tető berendezések időérzékelőt, amely a belégzési időt (TB ) és/vagy a kilégzési időt (T K ) méri és a kézzel beállítható időértéknél kimeneti jelet ad. A pneumatikus segédenergiával működő nyomás és idő érzékelők közös jellemzője, hogy el vannak látva legalább egy segédenergia, egy érzékelő és egy kimeneti csatlakozással, valamint kézi állítási le­hetőséget adó szerkezettel. Ismert, lélegeztető berendezésben felhasznált nyomásérzékelő pl. a következő: a segédenergia egy tápfojtáson keresztül jut a fúvókafojtáson át egy membrán alá. A membrán egy olyan teret határol, amely térbe az érzékelő csatlakozó torkollik. Egy kézi előfeszítésű rugó erejétől függően más-más nyomás-értékeknél zárja le az érzékelt nyomás ha­tására elmozduló membrán a fúvókát. A fúvóka­-fojtás és a tápfojtás között egy kimeneti csatla­kozó nyílás van, amelyben a nyomás megnövek­szik, ha a fúvókát a membrán lezárja, s ez a meghövekedett nyomás a kimeneti jel. Ugyancsak ismert, lélegeztető berendezésben fel­használt, az. előbbivel tökéletesen megegyező szer­kezet szolgál időérzékelésre oly módon, hogy a membrán által lezárt térben kialakuló nyomás idő-171624

Next

/
Thumbnails
Contents