171616. lajstromszámú szabadalom • Kapcfsolási elrendezés olyan sorrendi logikai hálózatok vezérlésére, amelyekben az egymást követő működtető jelek közötti időtartamot a megelőző állapot és/vagy a bemenőjelek határozzák meg

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1975.1.15. (MA-2639) ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Közzététel napja: 1977. IX. 28. Megjelent: 1978. IX. 30. 171616 Nemzetközi osztályozás: H03K S/04 Feltalálók: Biri János villamosmérnök 12%, Bozsó Tibor villamosmérnök 22%, Elek György villamosmérnök 12%; Forró Péter villamosmérnök 11%, Lőrincze Géza villamosmérnök 22%, Törő Ferenc villamosmérnök 12%, Budapest, Szűcs Attila villamosmérnök 9%, Miskolc Tulajdonos: MTA Központi Fizikai Kutató Intézete, Budapest Kapcsolási elrendezés olyan sorrendi logikai hálózatok vezérlésére, amelyekben az egymást követő működtető jelek közötti időtartamot a megelőző állapot és/vagy a bemenőjelek határozzák meg 1 Digitális berendezésekbe gyakran olyan sorrendi logikai hálózatokat kell beépíteni, amelyek vala­melyik belső állapotból csak a szükséges bemenő­jelek megjelenése és a belső állapothoz rendelt időzítés után veszik fel a következő állapotokat. Ilyen automatára akkor van szükség, ha az olyan rendszerre biztosítja a vezérlést, amelyben belső, de ismert időzítések vannak. E rendszer általában vala­milyen végrehajtó szerv, például elektromechanikus szerkezet, vagy egy nagy és állapotfüggő idő­állandójú elektromos áramkör. Az automata tervezése megoldható úgy, hogy minden egyes belső állapothoz időzítő áramkört rendelünk, és az időzítő áramkörök kimenőjeleit az automata segédbemenő jeleinek tekintjük. Az em­lített automatának több megoldása lehetséges. Ezen automaták egy bistabil multivibrátor-háló­zatot és több, általában három - egy bemenő, egy közbenső és egy kimenő - kombinációs hálózatot tartalmaznak. A különböző megoldások egyik kö­zös jellemzője, hogy a bistabil multivibrátorhálózat különböző tartalmai az automata belső állapotait jelölik és ezen belső állapotinformációkat a kimenő kombinációs hálózat az automata kimenő veze­tékein a kívánt formában - kódban — megjelenteti. Az ismert megoldások másik, közös jellemzője, hogy a bistabil multivibrátorhálózat átírásához külső órajelre és szinkronizáló fokozatra van szük­ség- Az egyik ismert megoldású automata számláló fokozatot tartalmaz. Ha az automata belső idő­zítései között nagy eltérések vannak, úgy nagy kapacitású számlálót kell alkalmazni. Ezeknél a kívánt időzítéseket diszkrét értékkészletből lehet kiválasztani, melyet az időgenerátor ismétlési frek-5 venciája és a számláló kapacitása határoz meg. Ez a körülmény ezen automata alkalmazhatóságát kor­látozza. Egy másik ismert megoldásnál az időzítések monostabil multivibrátorok alkalmazásával tetsző­in leges pontossággal beállíthatók. Ennél a megoldás­nál azonban a közbenső kombinációs hálózatot különösen gonddal kell tervezni és kivitelezni, mert a kimenő jeleket az automatának hazárdmenetesen kell előállítania. Ha ez a feltétel nem teljesül, 15 akkor a dekóder több monostabil multivibrátort is elindíthat, aminek hatására az automata nem a tervezett idő múlva veszi fel a következő állapotát. A helytelenül működő' automata hibás kimenő jelei a csatlakozó rendszerben hibás - ciklusokat indít-20 hatnak, amelyek meghibásodáshoz vezethetnek. A találmány célja, hogy az ismert megoldások­nál fennálló korlátozásokat megszüntesse és emel­lett egyes funkcionális egységek elhagyhatóságát is biztosítsa. 25 Az ismert megoldásokat és a találmány kiviteli alakjait az ábrák szemléltetik. Az 1. ábra ismert logikai hálózatot számlálóval, a 2. ábra ismert logikai hálózatot egyedi kés-30 leltetőkkel ábrázol, 171616

Next

/
Thumbnails
Contents