171516. lajstromszámú szabadalom • Eljárás szerves anyagokat tartalmazó ipari szennyvizek aerob tisztítással egybekötött ciánmentesítésére

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY 171516 j|Éj% Nemzetközi osztályozás: fOÍ Bejelentés napja: 1975. XII. 31. (SE-1813) C02C 1/40 *9c Közzététel napja: 1977. VIII. 27. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Megjelent: 1978. VIII. 31. Feltalálók: Fekete Szilárd vegyészmérnök 65%, Hoszáng Géza vegyészmérnök 10%, Séra Jánosné vegyészmérnök 10%, Timár Judit vegyészmérnök 10%, Erdős Péter vegyésztechnikus 5%, Budapest Tulajdonos: Szerves Vegyipari Kutató Intézet Budapest Eljárás szerves anyagokat tartalmazó ipari szennyvizek aerob tisztítással egybekötött ciánmentesítésére 1 A találmány tárgya eljárás szerves anyagokat tartalmazó ipari szennyvizek, elsősorban a szénfel­dolgozásnál keletkező szennyvizek aerob tisztítással egybekötött ciánmentesítésére formaldehid alkal­mazásával. A találmány szerinti eljárás olyan 5 szennyvizek tisztítására, illetve ciánmentesítésére alkalmas, amelyekből a biológiai tisztítás előtt -a szennyvizekben a cián mellett jelenlevő szerves és szervetlen anyagok minősége és mennyisége matt — a cián egyetlenegy ismert ciánmentesítő eljárással j.o sem távolítható el. A vízkészletek biológiai egyensúlyának védelme a szennyvizek egyre tökéletesebb tisztítását követeli meg. A szennyezők közül a legveszélyesebbek azok, amelyek mérgező tulajdonságuknál fogva a 15 vizek természetes öntisztulásában résztvevő élőszer­vezeteket károsítják. Ilyen mérgező anyag például a cián, ezért hazánkban a 40/1969. Korm. sz. rendelet előírja, hogy a tisztított szennyvíz 0,2 mg/litert meghaladó ciánkoncentráció esetében 20 nem engedhető befogadóba. Ugyanakkor mérgező anyagok esetében a tisztított vizet nem szabad friss vízzel az előírt értékre hígítani. A cián továbbá a biológiai tisztítótelepek elevenített iszapjára is jelent veszélyt, tekintettel arra, hogy a biológiai lebontást katalizáló mikroor­ganizmusok anyagcseréjét gátolja, nagyobb koncent­rációk vagy felhalmozódás esetében meg is szüntetheti. [Hans Liebermann: Handbuch der 25 30 Frischwasser- und Abwasserbiologie, II. 827-843, R. Oldenbourg, München (I960)]. A biológiai lebontást katalizáló mikroorganizmusokban a folya­matos tisztítás közben a cián akkumulálódik oly mértékben, hogy a nagy (5-15 g/liter) iszap­koncentrációval működtetett telepeknél az iszap ciánkoncentrációja a befolyó víz ciántartalmát két-három nagyságrenddel is meghaladhatja. így a tisztítótelep üzemindítását követő időszakban mu­tatkozó ciáneltávolítás, illetve lebontás csak látszó­lagos, mert a szabad cianid részben a biológiai bontás közben keletkező széndioxiddal együtt a légkörbe távozik és a levegőt szennyezi, részben a biológiai bontást végző mikroorganizmusokban felhalmozódik, így például az aerob anyagcsere­folyamatok oxigén-átvitelében résztvevő légzési enzimekhez, a citokromoxidázokhoz kötődik [Dr. Bíró Endre: Biokémia, 162-170 old., Tan­könyvkiadó Budapest, (1971)]. Ennek következ­tében az aktivált iszap aktivitása fokozatosan csökken, és az elhalt baktériumállomány részaránya fokozatosan nő. Ez a terhelhetőség csökkenése mellett az iszap fizikai jellemzőinek, főleg ülepíthetőségének romlásával jár, s így növekszik az ülepítőkből elfolyó tisztított víz ülepíthetetlen sejttartalma. Tekintettel arra, hogy az iszap sejtanyagához kötődött cián viszonylag egyszerű fizikai és kémiai behatások mellett felszabadulhat, az ilyen elhalt sejteket tartalmazó víz befogadóba nem engedhető. 171516

Next

/
Thumbnails
Contents