171497. lajstromszámú szabadalom • Eljárás ammóniumfoszfátok előállítására

MAGTAB NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS 171497 jrifah Nemzetközi osztályozás: wE3« Bejelentés napja: 1971. II. 09. (PA-1094) C 01 B 25/28 i^p Amerikai Egyesült Államok-beli elsőbbsége: 1970.11.09.(9 590/1970.) • T"^ ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Közzététel napja: 1977. VIII. 27. Megjelent: 1978. VIII. 31. * •' • Feltaláló: Minor Paus Sheridan mérnök, Fort Lauderdale Amerikai Egyesült Államok Tulajdonos: Parkson Corporation, Fort Lauderdale, Amerikai Egyesült Államok Eljárás ammóniumfoszfátok előállítására 1 A találmány ammóniumfoszfátok előállítására vonatkozik, olyan eljárás segítségével, amely a reak­ciópartnerek gyors és alapos keverését sokkal gyor­sabb és hatásosabb módon teszi lehetővé, mint az eddig ismert eljárások. Az eddigiek során az általános gyakorlat az volt, hogy a reakciópartnereket beadagolták egy reak­cióedénybe és az egész beadagolt anyag mennyi­séget a termék kinyerése előtt reagálni hagyták. Ennél az eljárásnál azonban általában mechanikai keverésre van szükség és a tartózkodási idők meg­lehetősen hosszúak (például egy óra vagy több). Amennyiben a reakciópartnerek egyike gázálla­potban van, gyakran lehetetlen ennél a szakaszos módszernél elég hosszú ideig fenntartani a reak­ciópartnerek közötti érintkezést, a reakció teljes befejezésének biztosítása végett. Ezek a nehézségek nem kerülhetők el olyan különböző folyamatos módszereknél sem, ahol a reagenseket folyamatosan adagolják a reakció­edénybe és a reakcióterméket folyamatosan távo­lítják el. Olyan típusú folyamatos reaktor esetében például, amely lényegében egy egyszerű csőből áll, melyen keresztül a reagensek áramlanak, a pontos hőmérséklet és nyomás szabályozása, továbbá az egyes reakciókhoz, különösen a gáz alakú reagen­sekhez szükséges folyamatos mozgás nem biztosít­ható, így például foszforsav és ammónia reakció­jában, kettő vagy több foszforatomot tartalmazó ammóniumfoszfátok előállítása során, a reakció-10 15 20 25 30 hőmérsékletet és a nyomást gondosan ellenőrizni kell, annak biztosítására, hogy - a képződött fosz­fátok visszaalakulásának elkerülése végett - a teljes átalakulást biztosítsuk. A találmány szerinti eljárás olyan gáz-folyadék reakciófolyamatra vonatkozik, amelynél ammóniát folyamatosan beviszünk foszforsav zárt áramába, a bevitt ammónia mennyiségét a P2 O s -höz viszo­nyítva 4:1 és 6,8 :1 között választjuk meg és az ammónia-sav keveréket úgy vezetjük, hogy az em­lített keverék áramlási sebességének csökkentésével és egyidejűleg az áramlás irányának és az áramló anyag keresztmetszetének folyamatos változtatá­sával turbulenciát hozunk létre a keverékben, mi­közben a hőmérsékletet az áramlási útvonalon 117 és 343 C° között tartjuk, majd a keletkező ammó­niumfoszfátot eltávolítjuk az áramlási útvonalból. A találmány szerinti eljárás egyik foganatosítása módja szerint foszforsavat úgy reagáltatunk ammó­niával, hogy egy kígyóvonalban kanyargó útvonalon ammóniát vezetünk foszforsav folyamatos turbulens áramába. Egyik lehetséges megoldás szerint a fosz­forsavat az ammóniával való kezelés előtt előmele­gíthetjük, másik megoldás szerint pedig a felhasz­nált foszforsav tömény és a reakcióhőt visszanyer­jük, miközben a reakciópartnerek végighaladnak az említett kígyóvonalban kanyargó áramlási útvona­lon. Egy további foganatosítási módnál a reakcióhőt a reakcióelegyben levő víznek az elpárologtatására 171497

Next

/
Thumbnails
Contents